Egyetlen hozott detmoldi, A Hét /1 (7. évolyam, szám) | Library | Hungaricana


egyetlen hozott detmoldi

E tekintetben a meleg végtermék falatozókban vagy büfékocsikban történő elkészítése, amely alapvetően olyan egyszerű és azonos műveletekre korlátozódik, amelyek legtöbbször nem egy meghatározott ügyfél megrendelésére, hanem az általában előrelátható kereslet alapján állandóan vagy rendszeres időközönként történnek, nem minősül a szóban forgó ügylet túlsúlyos elemének, és önmagában ezen ügyletnek nem tulajdoníthat szolgáltatásnyújtási jelleget.

Ezenkívül a nem kizárólag az ilyen élelmiszerek fogyasztásának az esetleges megkönnyítését szolgáló bútorzat mozielőcsarnokokban való puszta jelenléte nem tekinthető olyan jellegű szolgáltatásnyújtási elemnek, amely az egész ügyletnek szolgáltatásnyújtási minőséget kölcsönöz.

A magyar jogelméletnek régi adóssága, hogy diskurzusaiban számot vessen a kortárs jogpozitivizmus talán legnagyobb alakjának, Joseph Raznak a munkásságával. Bár itt-ott jelentek már meg róla áttekintő jellegű írások, és álláspontjának egyes elemei is forgalomba kerültek, magyar nyelven talán ez a tanulmány az első kísérlet Raz elméletének átfogó értékelésére. Valójában persze én sem vállalkozom az életmű jogelméleti tartalmának teljes feldolgozására. Raz lényegesen jelentősebb szerző annál, hogy ezt egyetlen tanulmány keretei között méltóképpen megvalósíthatnánk. Éppen ezért, bár igyekszem betekintést nyújtani Raz jogelméletének legfontosabb tételeibe, mindenek előtt jogelméleti módszertani szempontokra koncentrálok majd.

A falatozókban, büfékocsikban és mozikban értékesített ételekkel ellentétben ugyanis az étel-házhozszállítással foglalkozó vállalkozás által egyetlen hozott detmoldi ételek általában nem csupán egy azonos módon történő ételkészítés eredményei, hanem tartalmaznak egy nyilvánvalóan jelentősebb szolgáltatásnyújtási mértéket, valamint több munkát és szakértelmet igényelnek.

Termékértékesítés esetén a hatodik irányelv H. E rendelkezés ugyanis általában említi az élelmiszereket, és nem tesz semmiféle különbséget vagy korlátozást a kereskedelem típusa, az értékesítés módja, a csomagolás, az elkészítés vagy a hőmérséklet alapján.

egyetlen hozott detmoldi