Egyetlen papas tudni


Ferenc pápa a szentmisét a Sàntakos parkban mutatta be, amely a Nemunas és Neris folyó találkozási pontján terül el több mint tizenkét hektáron. Szent II. János Pál Ennek emlékét őrzi Wojtyła pápa ben a parkban felállított szobra.

Pápa (egyházfő)

Vertse Egyetlen papas tudni — Vatikán A pápa homíliájában a szentmise olvasmányaiból kiindulva rámutatott: akik nem tudják begyógyítani történelmi emlékezetük sebeit, azok hatalomra és dicsőségre vágyakoznak, mint ahogy ezt Jézus tanítványai tették. Nem tudnak részt venni a jelen építésében, ezért a múltról vitatkoznak.

egyetlen hozott hofheim

Jézus ennek ellenszerét kínálja egységes treff weimar a legkisebbek szolgálatában. Nincs keresztény élet kereszt nélkül Szent Márk evangéliumának egy részét a tanítványokhoz intézett tanításnak szenteli — kezdte homíliáját Ferenc pápa.

Jézus háromszor jelenti be nekik kínszenvedését és mind a háromszor ellenállásukba üközik.

Ferenc pápa katekézise: A járvány utáni időszak egyetlen járható útja a szolidaritás!

A vasárnapi evangéliumi szakasz Mk 9, ezek közül a második. A keresztény élet mindig a kereszt pillanatain halad át, amelyek olykor végeláthatatlannak tűnnek.

indián nő találkozása

A múltbeli nemzedékek mélyen magukba vésték a megszállás idejét, a deportáltak aggodalmát, a bizonytalanságot azokért, akik nem tértek vissza, a besúgás, az árulás szégyenét. A Bölcsesség Könyve az üldözött igazról szól, akinek pusztán azért kellett elviselnie a sértéseket, mert jó volt. Kaunas ismeri ezt a valóságot.

Egész Litvánia tanúskodhat arról, hogy megborzong Szibéria neve, vagy Vilnius és Kaunas gettóinak puszta említésére. Jak 4,2.

Jézus Krisztus az egyetlen reménységünk – Ferenc pápa kaunasi homíliája

Meddő magatartás a múltba való menekülés De a tanítványok nem akarták, hogy Jézus fájdalomról és keresztről beszéljen nekik. Nem akartak semmit sem tudni a megpróbáltatásokról és aggodalmakról. Más érdekelte őket, arról vitatkoztak hazatérőben, hogy ki közülük a legnagyobb. A hatalom és a dicsőség iránti vágyakozás a legáltalánosabb viselkedési módja azoknak, akik nem tudják begyógyítani történelmi leánykori találkozó és talán éppen ezért nem fogadják el azt sem, hogy elkötelezzék magukat a jelen építésében.

Ilyenkor arról vitatkoznak, hogy ki volt a legragyogóbb, a legtisztább a múltban, kinek van több joga a kiváltságokhoz a többiekhez viszonyítva.

meetic társkereső ár

Meddő és hiábavaló magatartás, mert lemond arról, hogy részt vegyen a jelen építésében, elveszíti a kapcsolatot hívő népünk megszenvedett valóságával. Nem találja élete értelmét, aki elveszíti gyökereit Jézus, ismerve gondolataikat, a hatalmi harcok és az áldozatvállalás visszautasítása ellenszerét kínálja fel egyetlen papas tudni. A Mester egy gyermeket állít közéjük. Ezen a mai vasárnap délelőttön, vajon kit állít majd közénk? Kik lesznek azok a legkisebbek, a legszegényebbek, akiket be kell fogadnunk, száz évvel függetlenségünk után?

Ferenc pápa: A kulturális gyarmatosítás ellen az egyetlen gyógyszer a tanúságtétel

Ki az, akinek nincs semmije, hogy viszonozza erőfeszítéseinket és meghálálja lemondásainkat? Talán városunk etnikai kisebbségei, vagy azok a munkanélküliek, akik emigrálni kényszerülnek. Talán a magányos idősek vagy azok a fiatalok, akik nem találják életük értelmét, mert elvesztették gyökereiket. Tudjuk, hogy a kilépés bizonyos esetekben azzal jár, hogy megállítjuk lépteinket, hogy meghallgassuk és elkísérjük az út szélén lemaradtakat.

Olykor úgy kell viselkednünk, mint a tékozló fiú édesapja, aki a kapuban várja fia visszatérését, vagy mint a tanítványok, akiknek meg kell tanulniuk, hogy a kicsinyekben magát Jézust fogadjuk be.

Johanna nőpápa

Örömteli szolgálatunkkal mutassuk meg, hogy Jézus az egyetlen reménységünk Mert ezért vagyunk ma itt, hogy befogadjuk Jézust szavában, az Eucharisztiában, a kicsinyekben. Fogadjuk őt be, hogy engesztelje ki emlékezetünket és kísérjen el bennünket egy olyan jelenben, amely továbbra is lelkesít bennünket kihívásaival.

ismerősök sn

Kísérjük el Jézust, mint tanítványok, mert nincs semmi olyan valóban emberi, ami ne visszhangozna Krisztus tanítványai szívében. Így magunkénak érezzük korunk embereinek, főleg a szegényeknek és szenvedőknek örömét és reménységeit, szomorúságát és szorongásait vö. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes, Lelkipásztori konstitúció, 1.