Egységes bauer keres egy nőt


A magyar progressziónak mindenkoron három fontos követelése volt.

Hogyan lehet barátot szerezni: 16 nincs értelmetlen tipp!

Egységes bauer keres egy nőt szembenállás a hatalmat diktatórikus eszközökkel a kezükben tartó reakciós erőkkel, másrészt követelése a radikális szociális és gazdasági haladásnak, harmadrészt pedig küzdelem a nemzeti függetlenségért. A magyar jakobinusokkal kezdődő sorban flört melléknév találjuk a márciusi ifjait, a fiatal munkásmozgalom agitátorait, az első köztársaság szociáldemokrata és polgári radikális támogatóit, a Galilei Kör tagjait, később a fegyveres antifasiszta ellenállás tagjait, a világháború után a fényes szelek flörtöl hátrány és természetesen ide sorolhatjuk az os Petőfi Kört és a forradalmat kirobbantó egyetemi ifjúságot is.

Joób Sándor Idén különösen színes volt a paletta. A beszédekben ot igazán kreatív módon sikerült összekapcsolni a nemzeti együttműködés rendszerével, Judith Sargentinivel, a melegfelvonulással vagy a gendersemleges óvodákkal. Kósa Lajos Debrecenben Bár érdemes vigyázni a történelmi hasonlatokkal, de azért ma szerintem sokan feltehetik a kérdést, hogy ha Magyarországon újra forradalom lenne, akkor Orbán Viktor is behívná-e az oroszokat. Az ávósok utódai itt élnek közöttünk, meleg felvonulást csinálnak, védik a Sargentinit, ma azért nem tudnak ennél többet tenni, mert nincsenek hatalmon és nem is lesznek.

Többségükben elfeledett vagy feledésre ítélt, jobb esetben radikális progressziópártiságukban megtagadott történelmi szereplők, akikre idehaza egyedül szinte csak a jobboldal tekint egységesen. Ők gyűlölettel.

Történelmi nagyságukat megkérdőjelezik, életpályájukat meghamisítják vagy elhallgatják. A progresszió mai örökösei, a polgári radikálisok és marxista baloldal sem képesek arra, hogy egységesen elfogadják és magukénak vallják ezt az örökséget.

egységes bauer keres egy nőt

Van, aki Angyal Istvánt, van, aki Ságvári Endrét hagyná ki a sorból, de sokan felednék a magyar jakobinusokat és a munkásmozgalmi múlt képviselőit is. Bauer Sándor kapcsán még ezt a dilemmát sem látjuk. A többség azt sem tudja ki volt ő, aki ismeri a történetét, annak általában annyi információja van, hogy egy fiatal, aki — követve a cseh Jan Palach példáját — felgyújtotta magát, így tiltakozva a szovjet megszállás miatt.

Mára Bauer Sándor egy fiatal proli, autószerelő tanuló lett, aki a nemzeti oldal mártírja. El is fogadhatnánk ezt, ha nem lenne ismert tény, hogy ez a fiatal sokkal inkább volt tekinthető egy kritikus és érzelmileg túlfűtött baloldalinak, semmint reakciós jobboldalinak.

Talán nem véletlen, hogy búcsúlevele teljes terjedelmében szinte sehol sem érhető el, Wikipedia oldalán sem. Lenin elvtárs mi flört így gondolta.

Kommunista üdvözlettel Sándor … Vigyázzatok az orosz vezetők és az USA tőkései felosztották a világot! Az USA-tól semmi jót ne várjatok. Ma, egy mindkét végpontján lényegében jobboldali rendszerben nagyon nehéz megérteni azt az évtizedet, amelyben Bauer Sándor rövid életének lényegi részét leélte.

A hatvanas években a tömegek még idehaza is hittek abban, hogy a szovjet rendszer lehet emberarcú is. Vörös szputnyikok hódították meg a világűrt, kommunista függetlenségi mozgalmak rázták le magukról a gyarmati függőséget, az USA gyilkos háborúba keveredett Vietnámban, a keleti blokk ben felszabadított és egyben megszállt országaiban egyre jobban felszabadult a politikai légkör. Ez volt az az évtized, amikor Gagarin, Tyereskova, Che Guevara, Fidel Castro voltak a kommunizmus szimbólumai; és harcias polgárjogi harcosok, mint Angela Davis, Rosa Parks vagy Martin Luther King az Egyesült Államokban mutattak rá a kapitalista demokráciamodell súlyos hiányosságaira.

Sőt, ebben az évtizedben kerültek előtérbe a szociáldemokraták Németországban és ekkortól nézett szembe először az ország őszintén a náci múlttal és egységes bauer keres egy nőt elő az addig alig-alig bujkáló háborús bűnösök. A sztálinizmus bűneivel szembenéző hruscsovi szocializmus sokkal szerethetőbb politikai alternatívának tűnt, mint a feketéket elnyomó USA rendszere, a nácikat bújtató, sőt pozícióban hagyó nyugatnémet kereszténydemokrácia vagy de Gaulle diktátor Franciaországa.

Ha felfüggesztik, azonnal elhagyja a Fidesz a Néppártot

Mindenki azt várta, hogy a kommunista blokkon belül a radikális változások történnek, ki Prágára tekintett, ki Pekingre. Emitt Dubček, amott Mao üzent hadat a sztálinista időkből örökölt bürokráciának. Itthon a helyzetet csak bonyolította, hogy Kádár következetes képviselője volt az antisztálinista politikának és támaszkodott is a korábban háttérbe szorított polgárság képviselőire a párton belüli reakciósok elleni küzdelme során.

A magyar politikus egyértelműen kifejezte, hogy Hruscsov leváltását helyteleníti, szinte folyamatos és vállalt kapcsolatban volt Dubčekkel, persze az csak évtizedekkel később derült ki, hogy a csehszlovák politikust minden eszközzel próbálta rávenni, hogy ne menjen szembe Moszkvával, mert saját elért reformeredményeit látta veszélyben.

Szemallergia a szőrre

A fent vázolt optimista, baloldali és progresszív időszaknak cal lett vége. Elbukott Párizs forradalma, páncélosok vetettek véget a prágai tavasznak, eltűnt Hruscsov, megölték Che Guevarát és maradt az öregedő államszocialista elit. Egy fiatal baloldali számára mindez riasztó és elkeserítő lehetett. Tudjuk, a korban a szélsőbaloldaliságot, például Maót is felvállaló fiatal értelmiségiek és a velük együtt mozgó Lukács György ebben az időszakban lett a rendszer ellensége.

Nadja Hirsch, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója.

Többségük olyannyira csalódott, hogy hátat fordított a szocializmusnak és a nyugatos liberalizmus felé fordult. Meghatározói lettek a rendszerváltásnak és meghatározói annak a rendszernek, amely kitermelhette nekünk Orbán Viktort. Bauer Sándor, a fiatal szakmunkástanuló nem volt benne ezekben a kiútkereső közösségekben.

Egyedül, az önmagát kommunistának mondó rendszer önmagát kommunistának tekintő ellenzékijeként próbálta feldolgozni mindazt, ami történt.

Nem talált más kiutat, csak a mártírhalált.

Bauer: Csupa konszenzus

Felgyújtotta magát a Nemzeti Múzeum kertjében. Többen beszéltek vele még a tűz eloltása után is. A legtöbben értetlenkedtek, nem értették, hogy miért tette, amit tett. A rendszer a tettel nem tudott mit kezdeni. Kádár számára véget ért a népszerűségét megalapozó hatvanas évek. A Brezsnyev puccsát lehetőségnek tekintő hazai reakciósoknak engedményeket kellett tennie, eltűntek a reformkommunisták, sokadjára a rendszer ellensége lett Lukács György és az összes fiatal, aki hitt abban, hogy létezhet emberarcú szocializmus.

egységes bauer keres egy nőt

Bauer Sándor soha nem lett valós szimbólum. Annak ellenére sem, hogy megpróbáltak antikommunista ikont faragni belőle.

egységes bauer keres egy nőt

Itt az ideje, hogy mi baloldaliak, a mindenkori progresszió támogatói fogadjuk vissza őt és ne hagyjuk, hogy üres jelkép legyen a jobboldalon.