Egységes párt wildeshausen


egységes párt wildeshausen

Ezt a határozatot Kelt Brüsszelben, A kérelem hatálya kiterjedt a géntechnológiával módosított MON × MON × MIR × NK kukoricát tartalmazó, vagy abból álló — nem élelmiszerként vagy takarmányként felhasználandó — termékek forgalomba hozatalára is, a termesztés kivételével. Tartalmazta továbbá az említett irányelv III. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelemben ismertetett, géntechnológiával módosított MON × MON × MIR × NK kukorica és alkombinációi az emberek vagy az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt esetleges hatások tekintetében ugyanolyan biztonságosak és táplálóak, mint a géntechnológiával nem módosított megfelelőik és a vizsgált, géntechnológiával nem módosított referenciaváltozataik.

Search form

A korábban értékelt alkombinációk esetében nem merültek fel új biztonsági aggályok, így az ezen alkombinációk kapcsán megfogalmazott korábbi következtetések továbbra is érvényesek. Annak biztosítására azonban, hogy e ismerősök gerinc továbbra is az e határozattal megadott engedélynek megfelelően használják fel, a határozat hatálya alá tartozó termékek címkézésének — az élelmiszereken kívül — egyértelműen utalnia kell arra, hogy a szóban forgó termékeket nem termesztésre szánják.

Egységes párt wildeshausen e végrehajtási jogi aktus elfogadását szükségesnek ítélték, az elnök azt további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette.

egységes párt wildeshausen