Egységes és senki a láthatáron, Szövetség a láthatáron


A zsinagógában szombatonként felolvasott tórai szakaszok az utóbbi hetekben Ábrahámról és fiairól szólnak.

egységes és senki a láthatáron

Ismaelről, akit hagyományosan az arab nép atyjaként tartanak számon, és Izsákról, akitől a zsidó nép eredezteti magát. Van tehát némi aktualitása, ha kicsit elidőzünk a bibliai történetnek egy érdekes, talán ritkábban idézett mozzanatánál. Nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy releváns legyen egy efféle kaland.

Ebben a vallási nézetek által dimenzionált, megosztott közegben az ellentétek társadalmi következményei mindenkit közelről érintenek, függetlenül attól, hogy hívőnek tartja magát az ember, vagy sem.

Párhuzamos életrajzok

Adott két nép, akiknek rokonságához nem férhet kétség. Mindkettő attól az Ábrahámtól származtatja magát, akit ma a Föld népességének 55 százaléka a monoteista vallások ősatyjaként tisztel.

Ennek a széleskörű tiszteletnek azonban megvan az ára: az emberiség fele vallási meggyőződés alapján interpretálja a zsidó-arab konfliktust, ami nem feltétlenül segíti elő a békés megegyezést, sőt. Jeruzsálem, Az Örökkévaló mindkét nép őstörténetében próbára teszi Ábrahámot, aki kész lenne feláldozni hitének oltárán a fiát — a Tóra szerint Izsákot, a Korán szerint Ismaelt —, de szerencsére kiderül, hogy Isten nem kíván emberáldozatot.

Ez a párhuzamosság már jelzi: egy bizonyos pontig a két nép története közös volt. Itt talán nem árt megjegyezni: noha a Korán csak az i. Mintha az iszlám előtt nem léteztek volna arabok, saját eredettörténettel, hagyományokkal, vallási irányzatokkal. Az arab törzsek nemcsak hogy léteztek már korábban, de maga a Tóra is meglehetősen tanulságos részletekkel szolgál eredetükről.

Lábléc médiacsalád

Párhuzamos életrajzok A bibliai történetet olvasva nem nehéz felfedezni Ábrahám és kisebbik fia, Izsák kalandjai között a párhuzamokat. Mindkettőnek volt egy meddő felesége, akiktől végül mégis született mindkettőnek két-két fia, majd mindkét esetben az egyik fiúnak 12 fia született.

Aztán ugyanarra kalandozott Ábrahám és Izsák is az éhség elől Egyiptomban, ugyanolyan nevű emberekkel találkoztak, ugyanúgy testvérüknek hazudták feleségüket, ugyanolyan nevű kutat fúrtak ugyanazon a helyen, és így tovább.

Néha már szinte meghökkentő módon egyezik a két történet. Akárcsak a folytatás: Ismael és Izsák drámája ez utóbbi gyermekeinek, Ézsau és Jákób történetében is visszatér.

egységes és senki a láthatáron

Itt sem az elsőszülött Ézsau lesz a kiválasztott, aki ráadásul még el is adja elsőszülöttségi jogát Jákóbnak egy tál lencséért. Szerintük ezt tükrözi Izsák sztorija, ugyanazokkal az eseményekkel, csak — a tárgyaló nélkül ingyenes regisztráció kedvéért — itt már a kisebb fiúhoz, a zsidók ősatyjához tartozik a 12 gyerek, nem az elsőszülötthöz. A modern bibliakritika sokkal prózaibb magyarázatot hoz az ismétlődő motívumokra.

egységes és senki a láthatáron

Ezek szerint a szöveg ókori szerkesztője ugyanannak a sztorinak több különböző, ősi forrását gyúrta össze egy olyan egységes narratívába, amely azáltal őrzi meg az egyes egységes és senki a láthatáron egyediségét, hogy időben elválasztva, külön történetként tálalja őket. Akárhogy is van: Izsák és Ismael, avagy Jákób és Ézsau történetének alapmotívuma kísértetiesen hasonlít a mai zsidó-arab politikai egységes és senki a láthatáron.

Magyarázhatjuk isteni elrendeléssel, esetleg mitologizálással, pszichoanalitikus archetípusokkal, vagy az önbeteljesítő jóslat mechanizmusával, a tényen mit sem változtat: a bibliai történetnek ma is ugyanazok a motívumai szítják az indulatokat szerte a világon.

egységes és senki a láthatáron

Ki volt itt előbb? Ki a föld jogos örököse? Kié Jeruzsálem?

A szövetség

A szövetség Van egy érdekes mozzanata a tórai eseményeknek, ami felett könnyű átsiklani. Isten szövetséget köt Ábrahámmal és megígéri: 1. Ez az én szövetségem, amelyet megőrizzetek közöttem és köztetek és magzatod között utánad: Metéltessék körül nálatok minden férfiszemély!

Vagyis bar micva. Kérdés, hogy ha csak az évekkel később születendő Izsákra és az ő utódaira vonatkozik az Ábrahámmal kötött szövetség, akkor miért ragaszkodott az Örökkévaló ahhoz, hogy Ismael is körülmetélkedjen?

Fő navigáció

Miért nem Izsák születése után adta a körülmetélkedés szövetségét? Vagy netán Ismaelnek is joga lenne Kánaánhoz és a Nílustól az Eufráteszig terjedő földhöz?

egységes és senki a láthatáron

Gondoljunk csak bele, mit szólna hozzá egy egyszerű telepes zsidó, ha valaki ez alapján arról győzködné, hogy Isten szövetsége Ábrahámmal és utódaival Ismaelre és utódaira, vagyis az arabokra is vonatkozik. Egy ilyen állítás ellen feltehetően még a pro-izraeli protestáns keresztények is élénken tiltakoznának.

Totális harc a láthatáron? - Megszólalt a Tesco - viragzotea.hu

Valahol abszurd maga a felvetés: a szent szövegeknek az intézményesített vallás hivatalos képviselői által szentesített értelmezési hagyományától való eltérő értelmezése jó eséllyel eretnekségnek számít. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy amíg akár a zsidók, akár a velünk élő arabok földhöz való ősi joga vitatott kérdés, addig nem lesz béke.

Újabb koalíciós összetűzés a láthatáron?

A témában állást foglaló olvasóink kétharmada tartja elképzelhetőnek, vagy reméli a békét. Az izraeli társadalom ma nem ilyen optimista, de tegyük hozzá: a hetvenes évek elején sokkal pesszimistábbak voltunk az Egyiptommal kötendő békét illetően.

egységes és senki a láthatáron

A két oldal néhány elszánt vezetőjén kívül szinte senki nem hitt a békekötés lehetőségében. Ennél azért ma kicsit jobb a helyzet.

Nagy változások a láthatáron - Így mentik a bankokat Gyura Gábor Cikk mentése Megosztás Hamarosan az Európai Unió minden tagállamában, így hazánkban is be kell majd vezetni az úgynevezett szanálási eszköztárat, mely a hitelintézetek és befektetési vállalkozások esetleges jövőbeni megrendülését teheti minden érintett - így a betétesek, az adófizetők, sőt maguk a piaci szereplők számára is - kevésbé fájdalmassá. A cikk az egyszerűség kedvéért "bankként" hivatkozik az érintett pénzügyi intézményekre, bár a nemzetgazdaság számára természetesen nemcsak bankok, hanem egy lényegesen szélesebb intézményi kör például hitelintézetek, befektetési vállalkozások, biztosítók, pénzügyi infrastruktúrák stb. A szanálás, mint új alternatíva. A válság nemzetközi tapasztalatai A től kezdődő globális válság során a bajba jutott bankok legtöbbjét világszerte költségvetési forrásokból segítették ki, ami viszont az államháztartások finanszírozását tette kétségessé vagy egyenesen fenntarthatatlanná.

Pedagógus, tanár Jeruzsálemben, az Izraelinfo állandó szerzője - Hirdetés .