Free szabad telek site


free szabad telek site

A terület belterületbe vonása után az ily módon kialakított épületeket szükség esetén kártalanítási igény nélkül el kell távolítani. Az épület ideiglenes voltát és annak bontási kötelezését az ingatlannyilvántartásba a hatóság bejegyezteti. Amennyiben a már kialakult épület úgy bővíthető, hogy a telek beépítése a későbbi építési övezet előírásainak megfelelően szabályossá tehető, és a bontás nem válik szükségessé, a kötelezés az ingatlan-nyilvántartásból törölhető.

free szabad telek site

Az FSZKT szerinti felszínmozgás-veszélyes területi korlátozás alá tartozó területen geotechnikai kategóriába még nem sorolt területen épület nem létesíthető. Távlati tömegközlekedés számára kialakítandó közterület szabályozási szélessége legalább 16 m legyen. Telekrendezés esetén a telkek minimális szélességét elérő telkeket kell kialakítani.

Telek hosszanti megosztása csak akkor engedélyezhető, ha a minimális telekszélesség és az előírt telekméret - a 11 bekezdés figyelembevételével -biztosítható.

free szabad telek site

Azaz a nm-es kertre nyíló pincénk felett 50nm-es ház állhat nm-ig! Ez összesen nm.

free szabad telek site

Ha két szomszédos telkünk van, ma nem érdemes összevonatni!