Gazdag nők tudják,, Még több gazdag nőt! Itthonra és mindenhova.


Astrid Lullinga PPE képviselőcsoport nevében.

gazdag nők tudják,

Természetesen osztjuk a nők és férfiak közötti egyenlőség terén még mindig fennálló megkülönböztetéssel kapcsolatos aggályokat, melyek az erre a területre vonatkozó, óta létező, igen jó európai jogszabályok ellenére még mindig fennállnak. Miért van még mindig megkülönböztetés? Vagy azért, mert az irányelveket rosszul alkalmazzák, vagy azért, mert a megkülönböztetés által érintettek valamilyen okból nem képesek a bíróságok előtt megvédeni jogaikat.

gazdag nők tudják,

Az új irányelvek állandó követelése helyett — amely a felvizezés veszélyét hordozza magában — inkább biztosítsuk, hogy a kormányok, a szociális partnerek és munka világának szereplői teljes mértékben végrehajtsák a meglévő jogszabályokat. Ez a jelentés ismét felsorol minden panaszt, minden durva általánosítást a szegény, tönkretett és megerőszakolt nőkről.

Ezért néhány állítást módosítások révén perspektivikusabbá kell tenni. Amit súlyosabbnak találok, az az, hogy a szociális vagy szolidáris gazdaság egekig való magasztalása arra enged következtetni, hogy ha a nőket erőnek erejével beleszuszakolnánk gazdag nők tudják, a gazdaságba, akkor azzal sikeresen demonstrálnánk hasznosságukat, és lehetővé tennénk számukra saját szociális státuszuk javítását és az anyagi függetlenedést.

Azonban ennek gazdag nők tudják, az ellenkezője igaz. Széles körű szegénységbe süllyednének, elveszítenék motivációjukat, hogy az érdemeik alapján őket megillető fizetségért dolgozzanak, és minden felelősségtől megfosztanánk őket. Továbbá az európai nőjogi charta létrehozása, valamint általa az emberi jogok mellé — melyekkel a nők szerencsére már bírnak — a védelem új formájának létrehozása, valamint a nemek közötti erőszak európai megfigyelőközpontja formájában holott van gazdag nők tudják, elég szerv ezen feladat végrehajtására a bürokrácia új formájának létrehozása: ezek vagy ellentétesek vagy összeegyeztethetetlenek a nemek között egyenlőség elvével, melyet a Szerződés nyomatékosan biztosít.

Ha a gúnyos nevetés ölni tudna, akkor a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság néhány tagja már nem élne. Végezetül pedig helyelenítem bizonyos képviselők makacsságát, akik minden lehetséges vagy lehetetlen alkalmat megragadnak, hogy — akárcsak ebben a jelentésben — szót emeljenek a nem feltétlenül szükséges terhességmegszakítás mellett azzal a magyarázattal, hogy a szexuális és reproduktív egészség biztosítása érdekében ki kell állni a terhességmegszakításhoz való könnyű hozzáférés mellett.

gazdag nők tudják,

A prioritás a fiatal lányok jobb tájékoztatása, különösen a fogamzásgátlásról. Manapság ez már a nagyon fiatal lányok számára is elérhető a terhesség megelőzésére. Az én fiatalkoromban még nem volt elérhető. Ezért külön szavazást javasoltunk, hogy ne kelljen Tarabella úr jelentése ellen szavaznunk, akit nem hibáztathatunk azért, mert ismét áldozatául esett társai extrém elképzeléseinek.

Egy évvel ezelőtt egy, a ma előterjesztetthez nagyon hasonló jelentést vitattunk. Sajnálatos módon továbbra is alapvető témákra kell fókuszálnunk, mert ezek terén még fejlődésre van szükség, ami a férfiak és nők közötti egyenlőséget illeti. Ezen alapvető témák közé tartozik a nemi alapú erőszak, amely az egyik legnagyobb társadalmi probléma nemcsak Európában, hanem világszerte. Aztán ott gazdag nők tudják, a bérezési különbség, amely még mindig változatlan, mert mindezidáig képtelenek voltunk felszámolni.

További fontos területek: a nemi és reprodukciós egészséget érintő jogok, a családi és a szakmai élet összeegyeztetése, a nők és férfiak számára egyenlő feltételek biztosítása a munkaerőpiacon, a nők kiszolgáltatott csoportjainak, például a fogyatékkal élő nőknek vagy a vidéki területeken élők nőknek a helyzete, valamint a nők részvétele a közéletben.

Mi kell a nőnek, ha gazdag? Végre kiderült

Évről évre megvitatjuk ezeket a témákat, de mindeddig nem értünk el sok előrelépést. Véleményem szerint fontos, hogy kitartsunk, és még intenzívebben dolgozzunk a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításán. Fontos, hogy támogassuk az olyan kezdeményezéseket, mint pl. Ez egyértelmű állásfoglalás a mai nők és a jövő generációk női tagjai mellett. Történt már bizonyos előrelépés, de még hosszú utat kell megtennünk, és ambiciózusnak kell lennünk azon politikák kialakításakor, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy Európa népességének egyik fele ugyanolyan jogokkal és esélyekkel rendelkezzen, mint a másik fele.

Édesapjától olyan mintát kapott útravalóul, amit nem akart csak magának és a gyerekeinek megtartani. Így született a Férfiak Klubja. Közgazdászként indult a pályán, majd bankár és vállalkozó lett, de folyamatosan buzogott benne a társadalmi felelősségvállalás iránti vágy, ezért ban megalapította a Férfiak Klubja nevű civil szervezetét. Tevékenységük alapvető célja a hagyományos emberi, erkölcsi értékek mentén a férfi-nő szövetség, végső soron pedig a családok megszilárdítása.

De szeretnék rögtön az elején megemlíteni néhány dolgot, melyekben nem értek egyet vele. Ami a gazdasági válságnak a nőkre gyakorolt hatását illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy mielőbb rendbe hozzuk és helyreállítsuk a költségvetést, és ez lesz a nők számára is hasznos, nem pedig az államadósság meghosszabbítása.

Bedő Imre: „Az az igazán gazdag ember, akinek a magánélete kiegyensúlyozott”

Ezenkívül a jelentés tartalmaz néhány javaslatot, amelyek nagyon tetszetősen hangzanak, keresés celibamy nő a oise inkább a szimbolikus politika irányába mutatnak. Ezek pl. Koncentráljunk inkább az egyedi intézkedésekre! A jelentés azonban számos üdvözlendő dolgot is tartalmaz.

A magyar átlagos milliárdos hölgy középkorú, örökölte a vagyonát és aktívan kezeli a pénzét

Az első ilyen — a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport által előterjesztett módosításnak köszönhetően — gazdag nők tudják, egyszemélyes háztartások helyzetére való utalás. Felhívom az Európai Bizottságot, hogy ez egyszer végezzen kutatást a témáról, mivel van európai családpolitikánk, de kevesen vesznek tudomást róla, hogy Európában minden harmadik háztartás egyszemélyes.

Az egyszemélyes háztartásban élők gyakorta szenvednek el súlyos megkülönböztetést társadalombiztosítási, adóügyi, lakhatási és egyéb területeken. Másodszor — és itt Lulling asszonyra nézek— én nagyon is örülök a szexuális és reproduktív egészségre és a nők szexuális önrendelkezésére vonatkozó, nagyon is egyértelmű utalásoknak; a biztonságos, legális terhességmegszakításhoz való hozzáférés a szexuális és reproduktív egészség fontos része.

Teljes mértékben egyetértek Lulling asszonnyal abban, hogy a tájékoztatás nagyon fontos, de megjegyzem, hogy éppen a kereszténydemokraták tekintik ezeket a kérdéseket mindig elintézettnek — legalábbis az én hazámban, lehetséges, hogy Luxembourgban az másképp van.

Amennyiben képesek leszünk együttműködni a fiatalok megfelelő, szókimondó gazdag nők tudják, akkor számíthatnak a támogatásomra, egyébként pedig szerintem abba kellene hagyni az álszenteskedést; nem dughatjuk börtönbe a nőket, és nem kárhoztathatjuk őket nem biztonságos terhességmegszakításra.

Elnök asszony, végezetül még szeretném elmondani, hogy üdvözlöm a spanyol elnökség kezdeményezését, azt, hogy prioritássá tette a nőkkel szembeni erőszak témáját. Hiszen kevesen tudják, hogy a nőkkel szembeni erőszak áldozatainak száma többszöröse a terrorizmus áldozataiénak, ennek ellenére ezt a témát teljesen helytelenül pusztán a nők ügyének tartják.

Így öltöznek a nők, akik gazdag pasit fognak

Tulajdonképpen most, a Tarabella-jelentés esetén szavazunk először olyan intézkedésekre, amelyeket az új Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága akar végrehajtani a következő évek során. A zöldek nagyon meg vannak elégedve ezzel a meglehetősen progresszív jelentéssel. Tele van olyan tervekkel, melyek jó lenne, ha megvalósulnának.

Azt akarjuk, hogy végre történjen jogalkotási intézkedés a gondoskodás férfiak és nők közötti megosztása előmozdítására az apasági szabadság révén.

Javasoljuk a nők döntéshozatalban való részvételének támogatását a norvég példa segítségével, ahol kvótát vezettek be az igazgatótanácsokra nézve. A zöldek üdvözlik a válság nőkre gazdag nők tudják, hatásainak szentelt figyelmet: a nők munkanélkülisége különbözik a férfiakétól, és a költségvetési megszorítások nőkre gyakorolt hatásai is különböznek.

Ezt a kérdést komolyan meg kell vizsgálni.

Nagyon reméljük, hogy a Parlament bátorságot fog tanúsítani, készen fog állni a nők megkülönböztetése elleni küzdelemre, és valós eredményeket hozó, konkrét intézkedésekkel elő fogja mozdítani az egyenlőséget azáltal, hogy a jelentés mellett szavaz. Reméljük, hogy a Bizottság pedig ennek megfelelően fog eljárni. Konrad Szymańskiaz ECR képviselőcsoport nevében. Azonban nem ez társkereső lány brittany legfontosabb oka annak, hogy a jelentés ellen szavazunk.