I am looking for egy nő házassága france, Acknowledgements


i am looking for egy nő házassága france

Joseph DucreuxMiután Európában megkezdődött a Hétéves háborúaz os diplomáciai forradalom hatására Mária Terézia úgy határozott, hogy véget vet a francia-osztrák ellentétnek, és XV. Lajos francia királlyal kibékítik a két nemzetet. Közös érdekük volt, hogy megtörjék Poroszország és Nagy-Britannia hatalmának megnövekedését. A kettőjük között létrejött béke és szövetség záloga egy házasság volt, méghozzá Mária Antónia frigye a király unokájával, a francia dauphinnalLajos Ágosttal.

A trónörökös Miután Mária Antónia hivatalosan is lemondott a Habsburg tartományok iránti jogairól, április én Bécsben sor került a házasságra képviselők útján. Amikor megérkezett Franciaországbaelfogadta nevének francia változatát, a Marie Antoinette-et. A hivatalos ünnepélyes esküvőre május án került sor a versailles-i kastélyban. Házasságuk hét éven keresztül beteljesületlen maradt, okot adva ezzel a királyi párt ért rosszindulatú pletykáknak.

Egyrészt Mária Antónia csinos és szép ifjúhölgy volt, így tetszett a köznépnek, az első hivatalos megjelenésük, amelyre Másrészt viszont sokaknak nem tetszett a szövetség Ausztriával, és sokakban volt személyes ellentét az osztrákokkal szemben, ezért nehezteltek a dauphine-re. Személyes ellenszenvében Madame du Barryvala király szeretőjével szemben nagynénjei támogatását élvezte.

Ezt az ellenséges viselkedését Du Barry a királynál is jelezte, aki nem tetszését fejezte ki a dauphine iránt. A szövetség meggyengülésétől tartva anyja, Mária Terézia és a francia osztrák nagykövet, Mercy—Argenteau hatására Mária Antónia beleegyezett, hogy beszélni fog az általa nem kedvelt szeretővel.

Franciaország királynéja — [ szerkesztés ] Mária Antónia mint Franciaország királynéja a koronázási köpennyel. Lajossal középen Lajos Lajos néven francia királlyá kiáltották ki, így Mária Antónia hivatalosan is Franciaország és Navarra királynéja lett. Bár sem férjének, sem neki nem volt érzéke az uralkodáshoz, ekkor még nem is kívánt beleszólni a politikába.

Acknowledgements in: Women’s Literary Tradition and Twentieth-Century Hungarian Writers

Támogatta férjét Maurepas első miniszterré, és Vergennes külügyminiszterré választásában, ezáltal támogatva őt az amerikai függetlenségi háborúban való részvételben. Számára a Rose Bertin által készített ruhák, a magasra akár 90 cm-re nyúló hajviselet, és az azokat gyakran díszítő kiegészítők, mint om te vragen flört make színes tollak vagy a különböző méretű tárgyak jelentették a mindennapok kérdését.

Ő és a bíróság is elfogadta a korábban betiltottnak számító angol ruhákhoz használt anyagok például a muszlin használatát. Az épület később is fontos szerepet játszott Mária Antónia életében, ugyanis ide vonult vissza az udvar kötelezettségei elől, és csak a legszűkebb baráti körét engedte be.

i am looking for egy nő házassága france

A palota közelében épült meg az az épületegyüttes, amely a Hameau de la I am looking for egy nő házassága france, azaz a királyné faluja nevet kapta. Ugyanekkor Marie Antoinette nevét már összefüggésbe hozták a pazarlással, ám népszerűsége ekkor még nem különbözött a kor más uralkodócsaládjának megítélésétől.

József császár inkognitóban Franciaországba érkezett, ahol a hat hetes látogatása során járt Párizsban és Versailles -ban. Találkozott húgával és sógorával is. Hármójuk találkozása során, melyre A ismerősök kívül siegen újság Lipót öccsének írt Mivel a királyi párnak hét év után az elsőként született gyermeke leány lett Madame Royaleígy trónörökös híján kisebb csalódottság mutatkozott az udvar és a nép körében is.

A fiú az országhoz tartozik, de a leány hozzám. Egyfelől régi barátja, a svéd Hans Axel von Fersen gróf, diplomata visszatért Versailles-ba két évre, másfelől bátyja, József császár és a porosz király között a Bajor Választófejedelemség trónjáért kirobbant örökösödési háborúban Mária Antónia férjét kérte fel közvetítésre. A konfliktus ugyan rövid ideig állt fenn, de Mária Antónia azzal, hogy szülőhazája mellett állt ki, szembekerült a Porosz Királyságot támogató francia közvéleménnyel.

Ezzel azt a látszatot keltette, hogy Ausztriát részesíti előnyben Franciaország helyett. A királyné eközben a divat terén is hatalmas változásokat hozott, melyeket a bíróságon is elfogadtatott. Ilyenek voltak a korban szokásos erős sminkek és a női ruházatot meghatározó, vesszőkosárral kimerevített szoknyák elvetése, amely rosszallást váltott ki az idősebb generációk soraiból.

Journalist Resources

A királyné ehelyett az egyszerűbb, nőiesebb megjelenést hozta előtérbe. Ezt az egyszerűséget szemlélteti az Élisabeth Vigée Le Brun as festménye is, melyen a királyné egy muszlin ruhában jelenik meg. A kép vitákat keltett, sokak szemében ugyanis nem volt megfelelő a királyné öltözéke, miközben a kép nagyon hasonlít [ halott link ] a festőnő szintén as másik képére a királynéról.

Mária Antóniának négy élve született gyermeke volt: Mária Terézia Sarolta Madame Royale Lajos József Problémák Franciaországban[ szerkesztés ] Mária Antóniának és Lajosnak nem volt érzéke az uralkodáshoz. Ők még mindig a rokokó szépséges palotájában éltek, míg az Igazán jól társkereső kívül a nép éhezett. Az -as gabonatermés minden addiginál kisebb lett. A király és a királyné nem az országukra, hanem a pazar versailles-i palotáikra többek között a Kis Trianon átépítésére fordítottak több százezer livre -t.

On board the AF787 flight

A királyné a politikával nem törődött, csak arisztokrata barátait tüntette ki magas hivatalok adományozásával, ezzel — tudtán kívül — maga ellen szította a közvéleményt. Az ország folyamatosan szegényedett, mert az amerikai függetlenségi háborúban való részvétel felemésztette az államkasszát.

i am looking for egy nő házassága france

Mária Antónia a francia nép körében népszerűtlenné vált, ellenfelei házasságtöréssel vádolták meg, sokan szemére vetették pazarló életmódját. A nemesség ezután a kormány minden reformjavaslatával szembeszállt. A válság idején Mária Antónia határozottabbnak bizonyult, mint Lajos. A Bastille ostromakor, Bővebben: A francia királyné nyakéke -ben Jeanne de la Motte grófné, a Valois királyi ház távoli leszármazottja, saját meggazdagodásához használta fel Mária Antónia nevét: Egy 1,6 millió livre-t érő gyémánt nyakéket — Boehmer és Bassenge udvari ékszerészek alkotását — vásároltatott fel a Mária Antónia kegyeiért harcoló, gyanútlan Rohan hercegérsekkel.

Mivel nem volt, aki kifizesse a drága ékszert, a szélhámosság kitudódott, a király vizsgálatot rendelt el. Jeanne-t és cinkostársait letartóztatták. A hosszúra nyúló bűnper a párizsi Parlament azaz bíróság és a király közötti hatalmi játszmává vált.

Németh Emmát két új posztra választották meg.

Bár Mária Antóniát végül vétlennek mondták ki a csalásban, az eljárás nyilvánossága tovább fokozta a királyné népszerűtlenségét. A forradalmárok fogságában[ szerkesztés ] májusában már érezhető volt a forradalom előszele, júliusban a nép fellázadt. Október 6-ána nők éhségmenete utáni napon az uralkodót családjával Párizsba, a Tuileriák palotájába kényszerítették.

i am looking for egy nő házassága france

A királyi család letartóztatása Varennes-ben A király és a királyné szökni próbált megalázó helyzetéből. Mirabeau áprilisában meghalt, a királyné ekkor egy emigráns royalista csoporttal talált kapcsolatot, akik megszervezték az uralkodó pár szökését.

i am looking for egy nő házassága france

Megpróbálták elérni a Németalföld határánál fekvő Montmédy erődjét. A rosszul szervezett, feltűnő akció azonban balul sült el. A szökevényeket június án a lotaringiai Varennes -ben felismerték, elfogták, és a párizsi Temple börtönbe hurcolták.

Ekkor Mária Antónia a Nemzetgyűlés monarchista frakciójának vezetőjével, Antoine Barnave-val próbálkozott, aki meggyőzte Lajosthogy fogadja el az új alkotmányt, amely a felségjogok egy részét a Nemzetgyűlésre ruházta. Mária Antónia azonban lebeszélte erről férjét, s titkos úton arra ösztönözte bátyját, II.

Lipót német-római i am looking for egy nő házassága francehogy indítson háborút a forradalmi Franciaország ellen. Lipót kitért húgának kérése elől, áprilisában azonban már a francia kormány üzent hadat Ausztriának. A királyné folytatta cselszövéseit, titkos levelezésében a francia haditervet is kiadta az ellenségnek, amivel még jobban magára haragította a franciákat. A halálos ítéletek[ szerkesztés ] Alphonse François: Mária Antónia a forradalmi bíróság előtt Mária Antónia királyné kivégzése Lajosnak nincs joga uralkodni.

A Konvent Lajost Mária Antóniát, Franciaország hajdani királynéját ezután csak özvegy Capet-nének nevezték. Férje halála után néhány héttel kisfiát, a 8 éves Lajos Károly herceget elválasztották anyjától.

A királynét augusztus én átszállították a város legszigorúbb börtönébe, a Conciergerie -be, ahol igen kegyetlenül bántak vele. Itt, életének börtönben töltött, utolsó heteiben tanult meg pompa és fényűzés nélkül élni. Október én a jakobinusok követelésére bíróság elé állították, és nemzetellenes összeesküvés vádjával halálra ítélték. A per döntő momentumát, a vérfertőzés vádját saját fiának, a sans-culotte átnevelésen átesett Lajos Károly herceg vallomása szolgáltatta.

Leánya, Mária Terézia Sarolta és sógornője, Erzsébet hercegnő Madame Elisabeth határozottan cáfolták a kisfiú állításait.

Вы временно заблокированы

Két nappal később, Kivégzésekor büszkén, királynéhoz méltón viselkedett. Holttestét a St. Madeleine temető meszesgödrébe dobták. Árváinak későbbi sorsa[ szerkesztés ] Mária Antónia királyné négy gyermeke közül csak egy érte meg a felnőttkort. A kis Lajos Károly Halála után elterjedt, hogy a trónörököst valójában megszöktették börtönéből, és egy másik gyermek holttestét temették el helyette.

Ferenc német-római császárnak köszönhette későbbi kiszabadulását. A császárnak sikerült megállapodást kötnie a Direktóriummalés a hercegnőt ben a bécsi udvarba menekíthette. Károly király mit írjak neki.