Ismerd meg jézus class 1


A Jelenések könyve telve van prófétai üzenettel. Olyan kijelentésekkel, amelyek Istentől jönnek, konkrét helyzetekre kínálnak megoldást, útmutatást és vigasztalást. Sajnos egészen ritkán olvassuk és hallgatjuk ennek a könyvnek az üzeneteit úgy, mint amelyek ma szólnak, és hozzánk szólnak, mint amelyekben Jézus téged és engem szólít meg azokban a dolgainkban, amelyekben egyrészt nagyon nagy segítségre van szükségünk, másrészt amelyekben Isten szólni kíván és segíteni is szeretne nekünk.

Pedig a prófétai üzeneteknek éppen ez a lényege! A Jelenések könyve Jézus ismerd meg jézus class 1 üzenete hozzánk. Ő írta, Ő a szerzője és azt akarja, hogy te olvasd, halld. Isten hord karjain Isten hord karjain, ne csüggedj el; Védelme biztató, jöjj, ismerd fel!

Keresés ebben a blogban

Hatalmas karjain magához von, Nem árthat semmi sem, Ő oltalom. Refrén: Kézen fog Isten és vigyáz reád, Szeret, mint gyermekét, hisz Ő Atyád; Hitben e szent tudat sziklaszilárd, Hűsége megmarad próbákon át. Isten hord karjain magányodban, Meghallgat könnyező fohászodban. Ha a sok gond alatt megfáradt vagy, Felvidít hű Urad, bízd Rá magad!

ismerd meg jézus class 1

Isten hord karjain ínségedben, Elmúló életed sok terhében, Megáll az Ő szava, vissza nem tér, Fogadd be, benned is örökké él. HH Fontos elmondanom azt is, hogy Jézus nem csak a szerzője ennek a könyvnek, hanem a tárgya is: azaz Ő róla szól, és arról, hogy hogyan léphet be a te életedbe - és azután életed minden területére oda is, ahol most éppen vihar dúl, ahol problémák fellegei gyülekeznek - de csak oda, ahová te hívod meg Őt!

Felolvasott igeszakaszunk és így az egész könyv így kezdődik: Ez a Jézus kinyilatkoztatása!

ismerd meg jézus class 1

Nagyon fontos ennek a néhány bevezető szónak a tudomásul vétele. Fontos, mert meg kell értenünk, hogy e könyv minek nem szánt írás, és minek szándékolt, az ÚR akarata szerint. Ez a könyv - nem a végső idők kinyilatkoztatása - bár sok szó esik ezekről itt; - nem egyházkorszakokról szóló kinyilatkoztatás - bár kapunk adalékokat; - nem jövőbeli események leleplezése - bár ilyet is tartalmaz; - nem olyan kinyilatkoztatás, amely sok-sok információt akar nekünk adni; - nem egy részletes időterv az utolsó eseményekkel kapcsolatban.

Bár sok minden megtalálható ezekből e csodás könyvben - de nem ez volt a cél. Ez Jézus kinyilatkoztatása!

Jézus írja neked Jánoson az Ő eszközén keresztülés Őróla, Jézusról szól. Őtőle van és Őróla mond el lényeges dolgokat. János apostol nagyon fontosnak tartja leírni, hogy hol volt akkor, amikor ezt az üzenetet kapta magától Jézustól. Patmosz szigete a helyszín. Először is, hogy nem központi fekvésű hely.

A világ végének is nevezhetnénk. Azután, Patmosz a Római Birodalom büntető szigeteként szolgált.

ismerd meg jézus class 1

Ide száműzték János apostolt, mint minden politikai elítéltet. Tehát amellett, hogy jóformán ki van vetve a világból, mégis nagyon közel van azokhoz, akik Jánost büntetni akarják azért, mert Krisztus mellett kiállt.

Ő nem élvezhette e távoli szigetet úgy, mint a békesség szigetét. Fogta, szorította őt itt Róma, olyannyira, mintha csak egy saroknyira lett volna tőle A Jelenések könyve Jézus személyes levele hozzád.

Earn by promoting books

Nem csak egy nagyívű, a történelmet magasból szemlélő írás - hanem neked szóló személyes, prófétai üzenet is! És Jézus Krisztus azért írta neked is ezt a levelet, mert tudja, hogy néha te is úgy érezheted magad, mint aki az Isten háta mögött van Mint aki magára maradt a problémájával! Mint akivel senki sem törődik, mint akinek senki nem is tudna segíteni, mint akinek nem is akarnak segíteni Magadra vagy hagyva a senki szigetén De lehet, hogy éppen a börtönszigetérzet lesz úrrá rajtad: úgy érzed, hogy nem tudsz szabadulni egy komoly vagy sok-sok kis problémából, mert lehetetlen kijutnod jelenlegi helyzetedből!

Börtönben vagy Jézus ebben a helyzetben, ezen a helyen, a te Patmosz-szigeteden jelenik meg neked, és szólít meg téged! Gyülekezeti hírek: Alhambra, Detroit Boliviai úti beszámoló Spurgeon: Ha már megtaláltad, ne keress tovább! Távol és mégis közel: Délvidék 2 2. Southgate, MI Tel. Szövetségi és gyülekezeti alkalmainkról most sem felejtünk el beszámolni olvasóinknak. Kérjük, hogy ne csak figyelemmel kísérjék gyülekezeteink életét és szolgálatát, hanem imádságaikkal is. A közgyűlésünk igei szolgálatainak a Jelenések könyve igéi adtak alapot.

Az első igehirdetést Steiner József debreceni lelkipásztor tartotta, melynek írásos változatával kezdjük, és a következő számokban talán folytatjuk e tanítások közlését. Három rendkívüli misszió-munkát ismertet egy-egy írás: Cserepka Barnabás és fiatal társai Bolíviai munkáját; az idősebb testvéreink által jól ismert Ruth Wright misszionárius újabb szolgálatáról, valamint Csiha Márton testvér magyarországi missziójáról, melyet részben szövetségünk is támogat.

Távol és mégis közel rovatunkban Nyúl Zoltán testvérék örömét osztjuk meg olvasóinkkal. Házuk épülőben, s hamarosan beköltözhet a család a felújított régi-új házba. A Nyúl testvér köszönetét is tolmácsoló írással kapcsolatban szövetségünk elnöksége nevében is megköszönöm a gyülekezeteinknek, hogy szövetségi felhívásunknak engedve kivették részüket a támogatásból.

A következő közgyűlésünkön részletes kimutatást is adunk az adakozásokról. Mátrai Irma testvérnő újabb írásával kapcsolatosan Hatásos imaélet imád- ságra is buzdítom olvasóinkat: Mátrai testvérnő szemműtéten esett át néhány hete, dr.

Cserepka Margit testvérnő fölépülő stádiumban, rehabilitációs gondozásban részesül, Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér is gyógyszeres kezelésben részesülve várja, hogy felépülve újra visszatérhessen szolgálatába, a Kelownai Gyülekezetbe. Az énekíróval együtt hisszük, hogy az Úr meghall imát; jóvolta ez, nem érdem.

A vendéglátás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy mindenki jelezze részvételi szándékát szervezőinknek, legkésőbb szeptember ig a következő címre: gmail. Segítsük építkező testvéreinket! Az előző számunkban fényképes beszámolót közöltünk a nyári gyermek és tini táborozásról, amire Rámában került sor, július elején.

Örülünk annak, hogy gyermekeink közül többen is írtak tábori élményeikről. Egy később érkezett beszámoló nagyobb részével lapunk utolsó oldalánés további társkereső sok-sok kép közül legalább még egy csoportképpel most is visszaemlékezünk azokra a szép napokra. Visit our Web site at 3 Ez is nagyon fontos kérdés. Először is, Jézus azt mondja neked, hogy nem létezik olyan hely, ahol ne lennél az Ő szemei előtt. Néha ez a legnagyobb problémánk, hogy úgy érezzük, magunkra vagyunk hagyatva Hogy senki sincsen körülöttünk Hogy az én ügyem, az én problémám teljesen rejtve marad Hogy engem és az én nyomorúságomat senki sem látja.

Jézus azt mondja neked, hogy nem létezik olyan hely, ahol ne lennél az Ő szemei előtt. Ő az első és az utolsó. Mindig is az volt, mindig is ismerd meg jézus class 1 lesz. És mindenhol és minden helyzetben veled van. Jézus azt mondja neked, hogy ismerd meg jézus class 1 nem tudod megoldani életed problémáit, egyedül nem tudod hordani a rajtad nyugvó terheket! Nem a gyengék mankója a hit! Jézusra szüksége van gyengének és erősnek egyaránt! Ezért üzeni Jézus az öregedő Jánosnak, hogy nem lesz képes túlélni a szigetet Őnélküle!

Akkor sem, ha ő a tapasztalt, a sok mindenen átment, a Jézustól személyesen tanult apostol Ezért üzeni neked is Jézus, hogy szeretne kézzel fogható segítsége lenni életednek!

Kitartásunk és hűségünk alapja Jézus. Jézus azt mondja neked, hogy Ővele minden lehetséges!

ismerd meg jézus class 1

Sok problémáról hallottam már lelkigondozói beszélgetések során a 15 év alatt, amióta az Urat szolgálom, és kivétel nélkül beigazulni láttam ezt az állítást: "a világon minden probléma megoldható, vagy Isten kezébe helyezhető.

Mert ez az élet nem egy biztonságos terep. A legkülönbözőbb és legszomorúbb dolgok történhetnek meg és meg is történnek olykor.

Szent József Isk 3,b: Református hittan

És amikor éppen velünk történnek meg, akkor úgy érezzük: itt ismerd meg jézus class 1 vég. Ebből nincsen kimenekedés Baj van elég de véletlenül sem az a célom, hogy rossz kedvre hangoljak! Éppen ellenkezőleg: azért kell belenéznünk ebbe a kútba, hogy a tükröződő napfényt is megláthassuk az alján!

ismerd meg jézus class 1

Jézus vigasztalásának lényege - és a Jelenések könyvének célja - hogy segítsen magasabb perspektívából nézni az életre, benne saját életedre is! Ő ma azt üzeni, hogy az élet sokkal több, mint amit most tapasztalsz! Te most túl közelről nézed Ez a levél nagyon személyes üzenetet tartalmaz számunkra.

Olyan dolgokra tanít, amelyek segítenek nekünk abban, hogy működjön az ismerd meg jézus class 1 egy olyan korban, ahol oly sok minden omlik össze amikor sarkából fordul ki a világ. Amikor János ott volt a száműzetésben, amikor a világ végén találta magát, amikor el volt szakítva barátaitól, hittestvéreitől amikor a leginkább úgy érezhette, hogy magára van hagyva, és Isten sem segít neki pontosan ekkor volt szüksége arra, hogy Jézus segítsen neki magasabb perspektívából látni az életét!

Néha szükségünk van arra, hogy mennyből jövő látást nyerjünk, mert anélkül nem megy. Jézust kell hallanunk akkor, amikor a nyomás jön életünkre. Figyelnünk kell rá, amikor elmagyarázza nekünk, hogy amin most megyünk keresztül, az rövid és közel sem annyira jelentős ha az egész életívünk jelentőségének perspektívájából nézünk rá. A hitetlen szív mindig okoskodik.

Csak a körülményekre tekint, és kihagyja Istent. A hit, éppen ellenkezőleg, csak Istenre tekint és figyelmen kívül hagyja a körülményeket.

Mackintosh Vagyis, életed nem a jelenlegi problémáidról szól! Legyen az anyagi, egészségügyi, munkahelyi vagy családi problémák tömkelege. Vagy az új munkaévtől való félelem a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

Persze az Ismerd meg jézus class 1 nem azt mondja, hogy hagyjuk figyelmen kívül ezeket és meneküljünk valamilyen álomvilágba!

Álomvilágba, amit mondjuk a drog, az ital vagy éppen önbecsapó vallásosság adhat meg nekünk. Az Úr ezt mondja nekünk: inkább lássatok meg engem!

Ismerd meg a szeretetet a book by Love God Greatly

És lássátok meg, hogy végül nem erről fog szólni az életetek! Az első századi gyülekezetekben egy testvér olvasta fel, a többiek hallgatták. Boldogok vagyunk - mert olvashatjuk - és most is hallgathatjuk ennek a könyvnek Igéit! Testvérem, nem lehetsz olyan elhagyatott helyen, elfelejtett börtönszigeten, nem terhelhet olyan probléma, ahol és amilyen problémában Jézus ne mondaná neked: én veled vagyok, és segíteni akarok neked!

Kész az én szívem; 7.

Meg szeretném láttatni veled az életedet, ahogyan én látom! A 16, 17, A Szentírás nyelvezetében a jobb kézben tartás a teljes uralmat jelképezi. Jézus jobb kezében tartja a teljes világot. Ő az Ura a történelemnek.

Amit ez a jobb fog, az biztosan van tartva! Az Isten kezében van. Tudok a problémáidról. Téged is a kezemben tartalak! Itt vagyok. Veled vagyok akkor is, ha neked távolinak tűnök. Itt vagyok veled a nehézségekben, a bajokban és rád teszem a jobb kezemet!

Mik a hitvallási formulák, a szimbólumok? Melyek a legrégibb hitvallások?

Azért vagyok veled, hogy megmutassam, hogyan juthatsz keresztül a nehézségeken, amelyekben most részed van. Azt kívánom, hogy Jézus felénk való megnyílásának legyünk olyan jó fogadói, mint János, és éljük át Isten szabadítását mindabban, amit a kezébe helyezünk.

ismerd meg jézus class 1

Ő várja is, hogy átvegyük a Tőle jövő üzenetet. Ne zavarjuk el az üzenet hozóját, ne dugjuk be fülünket! Én ma erre a döntésre hívok mindenkit, aki úgy van ma itt, hogy eddig nem váltott üzenetet, nem beszélgetett Jézussal. Ő téged is vár, és neked is küldi ezt az üzenetet.

Ne éld tovább életedet az Ő szeretetének és támogatásának elfogadása nélkül! Gyere elé bűneid megbánásával, megvallásával és Ő örömmel fogja ezeket eltörölni társkereső nő gdyel életedről. Szeretne veled lenni és megsegíteni mindabban, amiben vagy.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

Ővele minden lehetséges! Legelőször is az újjászületett élet, amely az Ő ajándéka a megtérő ember számára. Nyisd meg az Ő üzenetét fogadd el hívását! Ő ezt szeretné már csak rajtad áll tehát, így legyen!

Steiner József lp.