Ismerkedés lengyelország szív odaad


Főoldal Izgalmas volt, amikor Didák testvér régi nevén István úgy döntött, hogy ferences szerzetes lesz. Szó szerint mindent feladott, vagyis ő úgy fogalmaz, mindent elfelejtett, mert hívta őt valaki más. Szerzetes akart lenni, teljes odaadottságban.

Mondták neki, hogy ha ferences akar lenni, akkor pap és tanár is kell, hogy legyen. Na még mit nem! Jó, akkor csináljunk úgy, mintha az akarnál lenni és lesz, ami lesz, meglátjuk, mit hoz az élet - mondták neki. Ő lett 40 év után az első laikus ferences szerzetes, akit nem szenteltek pappá az örökfogadalom után. Fontos momentum a rendbelépésekor, hogy igazi szabad döntés volt az övé.

Antonio jön a gondolával, kezében tartva sipkáját. A Manfrini-palotából e percben más látogatók érkeztek, szintén az ajtólépcsőhöz.

Ebben az időben egy nagyon kedves lánnyal járt, igazán szerették egymást. De őt eközben erősen megszólította az Isten szeretete.

ismerkedés lengyelország szív odaad

Visszagondolva, nagyon szerencsésnek érzi az élete ezen helyzetét. Két út állt előtte, és ő szabad akaratból a szerzetesi élet mellett döntött. Nem lemondott valami másról, nem lemaradt valamiről, nem menekült semmi elől. Azóta is nagy erőt ad neki ez a döntés. Vallja, hogy bár korlátokat választott, mégis a szabadság mélységeit éli át. Aki ismeri őt az tudja, hogy csupa jókedv, öröm sugárzik belőle. Látszik rajta, hogy szeret élni. Igazán közvetlen, figyelmes, jó vele találkozni.

Honnan jön ez? Otthonról hozza? Igen, nagyon örül a családjának, hálás érte, hogy támogatják a hivatását. Ismerkedés lengyelország szív odaad ki vagy, ezen sok minden múlik.

ismerkedés lengyelország szív odaad

Van rendi közösségem és Istenem. Ez adja az egyensúlyt az életemben.

Hisz a tanulásban, hisz abban, hogy képezni kell magunkat. Rendben akar lenni, reflektál magára és a korra, amiben él. Modernnek tűnik, egy modern szerzetes. Vagy hívjuk inkább jelenkorinak.

Meséli, hogy egyszer két évre remeteségbe vonult, távol a világtól, szinte senki komoly társkereso tudta, hogy hol van.

De mégis megtalálták az emberek. Rájött, hogy nem tud elvonulni az emberek elől, hanem köztük élve kell megtapasztalni mindazt, mely mindenkit körbevesz. Az a benyomása, hogy az emberek mintha nem tudnák a közeli kapcsolataikat felépíteni, kezelni és fenntartani. Tanul, hogy ne csak lelki társ, megértő személy legyen, aki odafigyel, aki meghallgat, hanem, hogy a tudásra építve a lélek erejével cselekedjen.

Foglalkozik családterápiával, pár- és házas kapcsolatokkal.

ismerkedés lengyelország szív odaad

Egy szerzetes? Ugyan ismerkedés lengyelország szív odaad Honnan van fogalma ezekről? Hisz nem ebben a formában él! Nem egyet látott, hanem nagyon sokat. Az emberek általában a saját kapcsolatukból, házasságukból indulnak ki, magukból általánosítanak, nem képesek objektíven reflektálni.

Hogyan kell megbocsátani. Hogyan kell elfogadni és nem megváltoztatni a másikat. Kordában tart - naponta használjuk ezt a kifejezést. Didák testvér barna szerzetesi ruháját kötél fogja össze, rajta három csomó. Ezt a kötelet hívják kordának. És hogy mit jelentenek a csomók? Figyelmeztetések, valami fontosra, hogy sose felejtse el azokat. Fogadalmaira, a szegénységre, a tisztaságra, az engedelmességre.

Sokan úgy ismerkedés lengyelország szív odaad, hogy rengeteg mindenről kellett lemondania. Ő nem így érzi. Hiányban él, de ezt nyíltan is vállalja.

Szeret fényképezni, ez a hobbija, amit nagyon kedvel. De számára ez nem a hiányait pótló tevékenység, és nem is akar fotóművész lenni. Élvezi benne azt is, hogy a közösség szolgálatába tudja állítani.

Nem csak megörökíteni akar, hanem meglátni a szépet, és megmutatni másoknak.

ismerkedés lengyelország szív odaad

Ez is örömmel tölti el. Folyamatosan benne van a vágy, hogy tovább akar adni valami fontosat az embereknek. Nagyon szeret az emberekkel foglalkozni, valamit megtanítani nekik, amit nem tudnak, ami hiányzik nekik.

Nem akart tanár lenni, aztán rájött, hogy jó tanárnak lenni. És a gyerekek is nagyon szeretik.

Ahogy mi látjuk

Az élet szeretetét tanítja a technika oktatásában is, gyakorlati tevékenységekkel fejleszti a rábízottak készséget. Azok közé tartozik, akik nézés közben látni is akarnak. Észreveszi a szükséget, tud a szavak mögé hallani. Komolyan odaadja az idejét azoknak, akiknek ismerkedés nürnbergben van szükségük.

Beszélgetési témák az ismerkedés elején

Ő az a típus, aki "kérdezve szeret". Úgy kérdez, és úgy hallgat meg, hogy az ember tényleg fontosnak érzi magát és a búját-baját.

ismerkedés lengyelország szív odaad

Úgy szokott ez történni, hogy Didák testvér kérdez tőled kettőt, te pedig kisvártatva már a lelked mélyéből mesélsz dolgokat olyan természetességgel, mintha az időjárásról csevegnétek. Mondhatni mestere a "szelíd vallatásnak". Közben nem kínál tálcán megoldásokat, hanem akkor is úgy kérdez, ami gondolkodásra késztet, hogy te magad jöjj rá, miképp dönts, vagy hogyan lépj tovább. Ráadásul nagyon jó társaság: a humor, a derű úgy kísérik, mintha szövetségre lépett volna velük.

Félelmek, komplexusok, feldolgozatlan múlt, lelki sebek tarkítják, csúfítják lelkünket, lényünket átjárja a félelem.

Színes és színeiben kiegyensúlyozott férfi. Sok munka és sok imádság van benne, valószínűleg ezért. Didák testvér boldog. Didák testvér rendben van. Majoros Mária, Ármella nővér. Domonkos rendi nővér. Reggel fél 5-kor kel, szigorú napirend szerint él, fiatalokat, felnőtteket tanít hittanra, foglalkozik egyénileg és csoportosan velük. Hódmezővásárhelyen, a rendházban él, biciklivel közlekedik a városban. Ármella nővér idén 86 éves.

Egy teljes emberöltő, az oly színes, gyakran drámai A Horthy-korszakban született és járt iskolába a domonkos nővérekhez, de mire érettségizett, az iskolából már állami intézmény lett. Ezekben az években érezte mind erősebben Isten hívását és döntött úgy, édesapja tiltakozása, környezete, pártfogói, tanárai tanácsa ellenére, hogy az ő útja a szerzetesi élet. Bizonyság volt bennem, hogy ha én kipróbálom magamat és a rend alkalmasnak talál, akkor én nagyon boldog leszek.

Sok fiú járt hozzánk, a bátyám barátai,jó barátok voltunk, szerettem táncolni, de úgy éreztem, ez nem elegendő. Valahogy többet szeretnék, nagyobb szeretet van bennem, mint csak gyerek és egy férfi. Döntésével olyan utat választott, mely szembe ment a kor, a hatalom elvárásaival.