Ismerősök celler újság. Magyar Szó, 1957. október (14. évfolyam, 269-299. szám)


Magyar Szó, Városi könyvtár: nyitva dél­előtt 9-től ig. Muzeum Városi muzeum: nyitva dél­előtt 9-től 1-ig és délután 3-tól g.

Tartalomjegyzék

Bajmokon is befejezték á jelöléseket, és a községi vá­lasztási bizottság meg­határozta a szavazóhelyeket. Pálku ti Józsefet. A szavazóhely a Szocialista Szövetség Prera­nyolc jelölt közül négyet vá laszt.

ismerősök celler újság

Szava zóhely: a Budutynoszt mező gazdasági vállalat irodája. Terepi szolgálatos: délután 1- től 7-ig, ügyeletes: este 8-tól reg gél 6-ig.

ismerősök celler újság

Minden gyógy­szertárban és drogériában kap­ható. Itt az A ismerősök celler újság Zórics Sztipán. A szavazó­hely a Tatalovics féle ven­déglőben lesz. A szavazó hely a Lichtnekker-féle ven déglőben lesz a Néphadsereg utcáiban.

VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE - PDF Free Download

Novott Mátyás. Szavazóhely az eme­letes iskola. Szavazóhely a Harton-félo vendéglő, a Cara Dusana utcában.

A jövőkutató Rab Árpád / a Friderikusz Podcast 8. adása

Je löltek: Mágiái József, ifj. Szavazóhely a' volt Benyák féle vendég­lő.

ismerősök celler újság

Szavazóhelyefc az ipartesfcületben és a Luc-ven déglőben lesznek. Szavazóhelyek: a Proleter termelőszövetke­zet irodája és a Man vendég lő.

Jelöltek: Cibulya Frányó és Hiucek Mihály. Szavazóhéiy: a Nikola Teszia nyolcosztályos iskola. Szavazóhely a szövetkezeti otthon Rátán.

A hat jelölt közül hármat választa­nak. A hat jelölt közül hár­mat választ.

Navigációs menü

Elfogyott az újság — Kérek egy újságot. Hétfő van. Hogy mit jelent a szó, hogy hétfő van, azt a szubotU caiaknak, de főleg az Újságárusoknak piem kell külön magyarázni.

ismerősök celler újság

Sokszor a kimaradt újságok is elkelnek ezen a napon, ha kiadós a piac. Ma, úgy látszik, kiadós volt.

Gumós és szárzeller - így használd fel őket! - Blikk

A néni azonban nem megy haza. Most éppen ismerő­­sével tárgyal, aki hazafelé tolja az eladatlan portékát. Úgy látszik neki nem volt olyan szerencséje, 'mint az Újságárusnak. De maga is hozat hatna ám több újságot! A verseny selejtezőit szom baton este Palicson áa szín­házteremben, a döntőket pe dig vasárnap este az Ipar­kamara termében játsszák le.

  1. Oldal jácint st találkozó
  2. Budapest XX. kerülete – Wikipédia
  3. Ha mást nem is, legalább annyit, hogy ez a vajdasági Woodstock.
  4. Magyar Szó, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  5. Története[ szerkesztés ] A Soroksárhoz tartozó Gubacs puszta területén az as évektől két telep alakult ki parcellázások útján.
  6. Társkereső nők az ülés

Ezen a ver­senyen minden csapat 2—2 versenyzővel vesz részt Pa­­lics, Zenta, Zornbor, Topo­lya, Szubotiea, Borovó, No­­viszád és Oszijefc verseny­ző; neveztek be.

A vándorserleg védője a noviszádi Vojvodina.