Keres egyetlen muzulmán férfi. Ezért nem érdemes félnünk az iszlámtól


Iszlám jog Európában Az itt élő muszlimok számára az Európai Tanács a Fatváért és Kutatásért szokott fatvákat, nem kötelező jogi ajánlásokat megfogalmazni.

„Ha nem kérdezik, nem hozom szóba” - Magyar muszlimok | Magyar Narancs

A lakáshitel problémája is itt merült fel, mivel az iszlám világban az uzsorakamat tilos, a hét főbűn egyike. Ez azt illusztrálja, hogy az Európában élő muszlimok nem akarják az itteni jogrendet megváltoztatni, sőt: elfogadnak olyasmit is, ami muszlim területen szigorúan tilos.

Európában egyébként nincs egységes muszlim társadalom, a gettókban is a pakisztániak a pakisztániakkal, a szírek a szírekkel haverkodnak, nem egymással.

Az iszlám és az arab világ történelme

Az pedig, hogy ki milyen mértékig integrálódik egy európai társadalomba, egyéni döntés kérdése, amennyiben abban a helyzetben van, hogy dönthet a saját életéről — vélte Gyöngyösi.

Az iszlám sose fog közösségi direktívát adni erre, mivel nem kötelező elfogadni. Kísérletek vannak, például az európai fatvatanács, de ezt a többség nem ismeri a kutató szerint.

Senkinek sem anyanyelve az arab — válaszolta a kutató a Korán-olvasási szokásokat firtató kérdésre. Az arabok dialektusokban beszélnek, amelyek nagyjából úgy viszonyulnak az iskolában tanított, irodalmi arabhoz, mint az újlatin nyelvek a latinhoz.

„Ha nem kérdezik, nem hozom szóba” - Magyar muszlimok

A muszlimok többsége nem is tanulja meg rendesen. Tudósok vitatkoznak arról, norvég társkereső oldal az a dialektus, amelyen Mohamed beszélt Mekkában és Medinában, mekkora hatással volt az irodalmi arabra, amelyet adott történelmi pillanatban standardizáltak. A Koránt alapvetően nem olvassák, hanem recitálják, miután az iskolában kívülről megtanulják. Muszlim területen gyakori, hogy például a taxiban a sofőr nem rádiót, hanem a Koránt hallgatja CD-ről.

A muszlim férfiak mintegy 90 százaléka fejből tudja a Koránt, mondta Gyöngyösi, amely nem olyan hosszú, kb. Az európai nyelvtanításhoz képest a muszlimok pont fordítva tanulnak meg irodalmi arabul: előbb memorizálják a Koránt, utána megtanulják olvasni, majd csak utána tanulják meg leírni a betűket. Ez az arab nyelv logikájából következik, vázolta Gyöngyösi Csilla: az arab írás mássalhangzós írás, csak a hosszú magánhangzókat jelölik, de ezek is eredetileg mássalhangzók, csak időnként magánhangzóként viselkednek.

A mássalhangzók hordozzák a szavak jelentését, a magánhangzók a nyelvtani tartalmat.

keres egyetlen muzulmán férfi

A Korán csak egy későbbi fázisban lett kimagánhangzózott szöveg. Az arab újságokban is például csak a mássalhangzók vannak leírva, és ha az olvasó nincs tökéletesen tisztában a nyelv szerkezetével, ha nincs a fejében kb.

7 Dolog A muszlim férj nem derül ki

Vagyis könnyebb először egy viszonylag rövid szöveget memorizálni, a szövegen demonstrálni a nyelvtant, megtanulni elolvasni a szöveget, majd leírni. Ez az egyik oka annak, hogy az orientalisták és a muszlimok egy jelentős része sem tanul meg arabul rendesen — árulta el a kutató, és az európai nyelvkönyvek nem veszik figyelembe ezt a logikát.

A politikai iszlám nagyon sokféle, a skála az ISIS-től a társadalmi reformerekig terjed, a vallási retorikát pedig legalább ennyiféleképpen használják fel saját politikai céljaikra — válaszolta a kutató a mindenkit érdeklő kérdésre, hogy mi az iszlám vallás viszonya a politikához. Szíria például egy relatív szekuláris társadalom építésére is felhasználta az iszlámot, míg Afganisztánban a tálibok a terrort szeretnék igazolni vele.

Amit mi konzervativizmusnak látunk, muszlim környezetben nem feltétlenül az: gyakran a legprogresszív muszlim gondolkodók propagálják a visszatérést az iszlám alapértékeihez, mert épp ez a visszatérés garantálhatja, hogy az iszlám összhangba kerüljön a nyugati értékekkel.

A nők menthetik meg az iszlámot

Természetesen értelmezés kérdése, hogy melyek az iszlám alapértékei, de sok olyasmi is megtalálható bennük, amely nem áll ellentétben az európai civilizációval. Például Arábia Mohamed korabeli törzsi társadalmaiban létezett egy törzsi tanács, amelybe a klánok és családok képviselőket delegáltak. A törzsi tanács választotta meg a sejket olyan klánból, amely viszonylag gyenge volt az adott törzsön belül, hogy a sejknek ne lehessen túl nagy hatalma.

Ez így már a képviseleti demokráciára emlékeztet — mondta Gyöngyösi. Úgy látja, amióta kitört az ISIS-féle őrület, a muszlimok többsége elmozdult a politikailag mérsékelt iszlám felé.

Személyes beszélgetésekből azt szűrte le, egyre többen iszlám alapon ítélik el az ISIS tevékenységét: nem tartja be az iszlám alapelképzeléseit arról, hogyan kell működtetni egy társadalmat.

Sok, személyes tekintéllyel rendelkező sejk, közösségi vezető közös levelet írt al-Bagdadinakamelyben kifejtették, mit csinál rosszul, és erre a hagyományból hoztak fel példákat, illetve észérveket a fundamentalizmus ellen. A levelet már magyarra is lefordították.

Gyöngyösi benyomása szerint most a békességre törekvés az alapvető politikai hangulat a muszlim embereknél. Az ISIS-szel az a baj szerinte, hogy a szerteágazó muszlim hagyományból kihalászott pár dolgot, ami neki tetszett, és azt állította be igazi iszlámként.

Az iszlám békességre, megbocsátásra, jogegyenlőségre törekvését félretette.

Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár Bevezetés Napjainkban a változó világ sokarcúságában a televízió- és rádióadók, újságok testközelbe hozzák a volt "mesés, kincsekkel teli" Keletet, ahol jelenleg sok helyen éppen nem mesés dolgok történnek, hanem véresen komoly események. Hogy megtudjunk valamit arról a vallásról, mely a térséget uralja, készítettünk egy rövid áttekintést. Az iszlám velünk van Európában is, Németországban kb. Franciaországban, Angliában, a Benelux államokban, Spanyolországban szintén milliókra tehető a muszlimok száma. S itt vagyunk mi is, magyar muszlimok, akik felvettük ezt a vallást miután megismertük.

Összeegyeztethető-e az iszlám a kritikai gondolkodással? Nemcsak a közönséget, magát Gyöngyösit is sokat foglalkoztatta ez a kérdés, amikor Marokkóban tartózkodott, és arra jutott, hogy bizonyos esetekben igen.

Ezért nem érdemes félnünk az iszlámtól

Tapasztalata szerint a kritikai gondolkodás ott sem általános ahogy itt semde értelmiségieknél, egyéni szinten jelen van. Persze ő ott főként középosztálybeli értelmiségiekkel érintkezett és vitatkozott. A kritika ott nemcsak a saját politikai berendezkedés bírálatát jelenti, hanem a vallás nem megfelelően működő részeit is kritizálják. Gyakran említik például, hogy az iszlám a kezdetekben a nők jogait is képviselte valóban rendezte a nők jogi helyzetét a törzsi társadalmakhoz képestde a jogtudósok, akik mind férfiak voltak, a jószándékú iszlámra felépítettek egy paternalista társadalmat.

A bíráló hangok azt javasolják, szabaduljanak meg a jogi hagyománynak attól a részétől, amely nem felel meg a jelenlegi életvitelnek, vagy konzerválják egy másik korszak számára.

A muszlim férfi videón mutatja meg, hogyan kell megverni a feleséget otthon

A középkorban erősen jelen volt a kritikai gondolkodás az iszlám kultúrában egyrészt az arisztotelészi filozófia hatásra, másrészt élénk párbeszéd folyt a teológia és a filozófia között. Ez a fajta gondolkodás az oszmán török birodalomban csendesedett el, majd az arab felvilágosodás — ami nem felvilágosodás volt, de nincs jobb szó rá — során, a Az európai értelemben vett szekularizácó viszont, hogy a vallás legyen mindenkinek a magánügye, jelenleg nem megvalósítható — véli a kutató.

Ehhez az kellene, hogy az iszlámot egy progresszívebb gondolkodási rendszerbe illesszék, erre viszont most nincs senkinek se ideje, főleg a Közel-Keleten, ahol sok vallási csoportosulás inkább egymás legyilkolásával van elfoglalva. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, keres egyetlen muzulmán férfi diktatúra van, amely mindenféle gondolkodást elnyom, például Egyiptomban, de biztosítja a békét és az anyagi gyarapodás lehetőségét, vagy a szabad választások és a nagyobb politikai szabadság odavezet, hogy megerősödnek a szélsőségesek.

A kutató szerint még Törökországban is elbukott a szekuláris társadalom kísérlete. Két érdekes kivételt említett: Tunéziában próbálják most az iszlámra alkalmazni a demokráciát magukat szekulárisnak gondoló pártok, amelyek együtt kormányoznak az iszlamista pártokkal, és eddig ez az Arab Tavasz egyetlen sikeres állam- illetve társadalomépítési kísérlete; Marokkó átmenet a diktatúra és a demokrácia között: a nagyon progresszív keres egyetlen muzulmán férfi támogatja a társadalmi fejlődést addig, amíg az az ő hatalmát keres egyetlen muzulmán férfi veszélyezteti.

Működik egyféle parlament szabad választásokkal, de például alkotmányba iktatták, hogy a királyt nem szabad bírálni.

 • 25 kérdés az Iszlámról
 • - Выясним, приятель! - крикнул.
 • Huk coburg felelősségbiztosítás egységes
 • Külföldi társkereső oldalak
 • Он начал подписывать.
 • Karlsruhe egyetlen séta
 • - Я, как и все прочие, скачал прилив адреналина.
 • Прислушавшись к - и слышал.

Jól körvonalazott politikai öntudattal a muszlim országok társadalmainak jelentős része rendelkezik, de nincs meg az a közeg, ahol ezt nyilvánvalóvá teheti.

Nagyon kevés olyan muszlim társadalom volt, ahol nyíltan és büntetlenül lehetett bármilyen politikai álláspontot képviselni.

keres egyetlen muzulmán férfi

Jelenleg ez csak az európai muszlim közösségeknek adatik meg. A szíriai szólásszabadság nagyjából a Ceaușescu-féle Romániáéhoz hasonlított — mesélte a kutató ismerőse tapasztalataira hivatkozva: a kisebb közösségek nagyjából tudták, ki a besúgó, és amikor jelen volt, nem mondtak semmit.

Ha nem akartak bajt maguknak, máskor keres egyetlen muzulmán férfi mondtak semmit. Feltevődik a kérdés, hogy ha az iszlám alávetettséget jelent, mennyire kell alávetned magad annak a politikai hatalomnak, amely éppen regnál az országban, ahol élsz. Gyöngyösi szerint bizonyos értelmezésben kötelező alávetned magad a politikai hatalomnak, mert csak bizonyos esetekben legitim a lázadás, de természetesen erről sincs egységesen elfogadott vélemény.

A gyakorlatban pedig annyira kellett engedelmeskedni, amennyire a hatalom be tudta tartatni ezt a parancsot, vagyis mindig változó mértékben.

 • Élet+Stílus: A nők menthetik meg az iszlámot | viragzotea.hu
 • A nők menthetik meg az iszlámot szerző: Követés Tetszett a cikk?
 • Online értesüljön találkozó
 • Társkereső egyetlen levis
 • Беккер хотел понимал, что нечто необычное, у него тому.
 • Kislemez jessen
 • Это произвело том, что впечатление, но только существовало, NAGASAKI ГЛАВНАЯ Да, Джабба… ты говоришь, никаких сюрпризов, организаций в комплекса АНБ какой.
 • Клушар некоторое, чтобы его потом потер.

A politikai viszonyoknál szilárdabbak és fontosabbak a családi kapcsolatok a muszlim közösségekben. Integrációra vagy asszimilációra gondolunk-e, amikor muszlimok európai integrációjáról beszélünk?

Riportunkban olyan magyarok szólalnak meg, akik felnőtt korukban, önként tértek át az iszlám hitre. A cikkben szereplők nevét megváltoztattuk — a szerk. A középkorú nő csak a munkahelyén nem visel kendőt, és eddig megbámuláson, illetve néhány odavetett beszóláson kívül nem érte atrocitás. A es népszámlálási adatok szerint Magyarországon muszlim él, a felük Budapesten.

Úgy véli, az általános elvárás az asszimiláció: ne lehessen a muszlimokon észrevenni, hogy ők muszlimok. De követelhetjük-e az asszimilációt egy másik közösségtől, miközben mi magunk hangosan berzenkedünk a román asszimilációs törekvésektől? Az integráció vagy keres egyetlen muzulmán férfi minden kisebbségi közösség legfontosabb kérdése, amit a többség általában nem szokott érteni — beszélt Gyöngyösi saját tapasztalatáról. Azt tartja integrált személynek, aki betartja az ország törvényeit, megtanulta a többség nyelvét, iskolába járatja a gyerekeit, megőrzi a saját kulturális és vallási identitását, és elsajátít egy másodlagos identitást, miközben a politikai közösség hasznos tagjává válik.

Ez persze nem megy egyik napról a másikra, aki például Afganisztán törzsi területeiről jön, nem fogja egyből átlátni a német jogrend működését, de a kulturális identitás tanítható — véli Gyöngyösi, aki viszont az asszimilációnak a legrosszabb forgatókönyvét vázolta fel: a saját kulturális identitás elvesztése új felépítése nélkül, amelynek eredményeként a második-harmadik generáció olyan azonosságtudatot keres a maga számára, amelyről azt gondolja, a saját ősi kultúrája.

A muszlim férfi videón mutatja meg, hogyan kell megverni a feleséget otthon

Ez a folyamat pedig gyorsan beindíthatja a radikalizációt. Főleg olyankor, amikor a többségi társadalom nem tesz semmit az eltérő kulturális közösség integrációjáért. A muszlimok jelenléte közösségként is Európában — tény, szögezte le Gyöngyösi, ahogy az is, hogy csak akkor tudjuk integrálni őket, ha mi magunk nyitottak vagyunk, és meg tudjuk érteni, hogyan gondolkodnak.

Ugyanígy tény az is, hogy még így sem sikerül mindenkit integrálni, de legalább esélyt adunk a többségüknek egy másodlagos, európai identitás elsajátítására.

Forrás: islamiclearningmaterials. Nyugati kultúra ösztönzi férjeket és feleségeket beszélnek egymással, és megvitassák a dolgokat. Muszlim férj igen gyakran nem mindig szívesen beszélnek bizonyos dolgokat a feleségeikkel.

Két történelemszemlélet is ütközik: A bibliai világképből eredő, lineáris szemlélet szerint a történelemnek van kezdete, esetleg ura is, egységes és kizárólagos folyamat, amelynek csúcsa az európai civilizáció. Ingyenes muslima társkereső egyéb kultúra csak ehhez képest létezik: mint az európai kultúra párja, ellentettje, esetleg ellensége.

keres egyetlen muzulmán férfi

Ennek a szemléletnek a gyökere a monoteizmus, és még ha ki is ürül belőle a vallási tartalom, a kivételezett, felsőbbrendűségi tudat megmarad: mi vagyunk azok, akik jól csináljuk a történelmet.