Korai datálása márk evangéliumában, Márk, Márk evangéliuma | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár


A modern tudósok elutasítják a szöveg írását Thomas apostoltól. Kódexében, és Tamás cselekedetei. Noha Tamás evangéliuma nem mutat közvetlenül Jézus istenségére, nem is mond ellent közvetlenül annak. Amikor Tamás evangéliumában megkérdezték személyazonosságát, Jézus általában elhárítja a kérdést, és kétértelműen megkérdezi a tanítványokat, miért nem látják, mi áll előttük, hasonlóan a kanonikus evangéliumok néhány részéhez, mint János és Lukács Tamás evangéliuma hangnemében és felépítésében nagyon különbözik az újszövetségi más apokrifektől és a négy kánoni evangéliumtól.

szeretnék egy fekete ember

A kanonikus evangéliumokkal ellentétben ez nem narratív beszámoló Jézus életéről; ehelyett Jézusnak tulajdonított logiákból mondásokból államelyek néha önállóaknéha rövid párbeszédekbe vagy példabeszédekbe ágyazva ; 16 példázatából 13 található a szinoptikus evangéliumokban is. A szöveg tartalmaz egy lehetséges utalást Jézus halálára a ös logionban [14] A gonosz bérlők példázatapárhuzamosan a szinoptikus evangéliumokkalde nem említi keresztre feszítésétfeltámadását vagy a végső ítéletet ; és Jézus messiási megértését sem említi.

Leletek és publikáció P. Először ban jelent meg fényképészeti kiadásban. Robinson szerkesztette a Nag Hammadi szövegek első teljes angol nyelvű fordításának gyűjteményét. Az eredeti kopt kézirat most az egyiptomi kairói Koptmúzeum tulajdonosa, a Kéziratok Tanszéke. A Nag Hammadi könyvtár felfedezése előtt az Oxyrhynchusban talált Jézus mondanivalóit egyszerűen Logia Iesu néven ismerték.

összehasonlító táblázat társkereső

Az Oxyrhynchusban található Tamás evangéliumának megfelelő Uncial írásbeli görög töredékei a következők: P. Ez a tény, a Hippolytus által a látszólagos idézés során használt egészen eltérő megfogalmazással együtt lásd alább arra enged következtetni, hogy Tamás evangéliuma "több formában is keringhetett, és a szerkesztés több szakaszán ment keresztül". Igazolás A legkorábbi fennmaradt írásos utalás a Tamás evangéliuma találhatók írásaiban Római Hippolitosz c.

Az ezzel kapcsolatos hagyományt továbbítják az "Tamás szerint" című evangéliumban, amely kifejezetten kimondja: "Aki engem keres, hét éves és idősebb gyermekeknél talál meg, mert ott, a tizennegyedik eónban elrejtve, kinyilatkoztatom.

Tamás evangéliuma - viragzotea.hu

Thomas O. Lambdin fordításában a 4. Sokak számára, akik elsődlegesek, utolsókká válnak, és egyek és ugyanazok lesznek ".

minitel társkereső

A tudósok már Kr. Davies azt állítja, hogy a Thomas mondáinak sorrendjének látszólagos függetlensége a szinoptikus párhuzamaikkal szemben megmutatja, hogy Thomas nyilvánvalóan nem támaszkodott a kánoni evangéliumokra, és valószínűleg megelőzte őket. Theissen és Merz erre a A kettő közötti párhuzamok arra engednek következtetni, hogy Thomas logiája megelőzte John munkáját, és hogy ez utóbbi pontról pontra ripostázott Thomasnak, akár valós, akár gúnyos konfliktusban. Ez a látszólagos dialektika is rámutatott több újszövetségi tudós, nevezetesen Gregory J.

Riley, [39] április DeConick[40] és Elaine Pagels.

kinevezését holnap társkereső

Pagels például azt mondja, hogy János evangéliuma két utalást tesz arra, hogy a világ nem képes felismerni az isteni fényt. A " Kételkedő Tamás " híres történetével kapcsolatban [44] azt javasolják [41], hogy János becsmérelhette vagy gúnyolhatta egy rivális gondolkodási iskolát.

Egy másik látszólagos ellentétben János szövege tárgyilagosan olyan testi feltámadást mutat be, mintha ez a hit sine korai datálása márk evangéliumában non jellege lenne ; ezzel szemben Thomas árnyalja a szellem és a test felfogását.

A "Kételkedő Thomas" történetben láthatóan becsmérlő ábrázolás vagy szó szerint, vagy egyfajta "logikai visszatérésként" tekinthető Thomas logikájára: nem Thomas egyenesen cenzúrájaként, hanem javuló fényességként. Végül is Thomas gondolatai a szellemről baba megismerni a testről valójában nem annyira különböznek azoktól, amelyeket János másutt bemutatott.

Pagels ezt úgy értelmezi, hogy John egykezes munkára utalaki arra kényszeríti Tamást, hogy ismerje el Jézus testi természetét. Azt írja, hogy " Amint ez a tudományos vita folytatódott, Christopher W. Skinner teológus nem értett egyet Riley, DeConick és Pagels között minden lehetséges John — Thomas kölcsönhatás kapcsán, és arra a korai datálása márk evangéliumában oldalak találkozásánál, hogy János könyvében Thomas a tanítvány "csupán egy öltés egy szélesebb irodalmi mintában, ahol értetlen karakterek szolgálnak fóliák Jézus szavait és tetteit.

az emberek tudják, vándorol

Sőt, vannak olyan mondások elsősorban napló 6, 14, Péter és Máté ábrázolása A Patterson szerint ez értelmezhető a Máté evangéliumához kapcsolódó kereszténység iskolájával szembeni kritikaként, és hogy "[fajta] vetélkedése inkább otthonosnak tűnik az első században, mint később", amikor az összes apostol tisztelt alakok.

Korinthusbeliek 2: 9 [35] ami maga is utalás Ézsaiás 4 [51] -re. Késői tábor A késői tábor Thomasnak valamikor Kr. JR Porter sokkal később, a harmadik század közepére datálta Thomast. Például úgy tűnik, hogy a Ebben az esetben felvetődött, hogy a függőséget a Thomas szerzője magyarázhatja meg legjobban, felhasználva egy korábbi, Mátén és Lukácson alapuló harmonizált szóbeli hagyományt. Evans, a bibliatudós is egyetért ezzel a nézettel, és megjegyzi, hogy "Az Újszövetség írásainak több mint a felét Thomas idézi, párhuzamosítja vagy utalt rá Nem ismerek keresztény írást előtt, amely az Újszövetség ekkorára utal.

Ezen érv szerint - amely elsősorban a két forrású hipotézis amely az újszövetségi tudósok körében széles körben elterjedt [ idézet szükséges ] feltételezése feltételezését feltételezi, amelyben Lukács szerzőjét úgy tekintik, mint aki a már létező evangéliumot használja Mark plus szerint.

Tamás evangéliuma

Luke utóbbit Kr. A dektos minden esetben és nemben szó egyértelműen jellemző Lukácsramivel csak a Luke kanonikus evangéliumokban használja őt ; ; ApCsel Így az érv fut, a görög Tamást egyértelműen legalább befolyásolta Luke jellegzetes szókincse.

Meiertudósok túlnyomórészt következtetni, hogy Thomas függ vagy harmonizál a Synoptics. Azt állítják, hogy Tamás evangéliumának sok mondása jobban hasonlít a kanonikus evangéliumok szír fordításaira, mint az eredeti görög nyelvű feljegyzésükre. Craig A. Evans kijelenti, hogy a Thomasban az es mondásamely a szegényekről és a mennyek országáról szól, jobban hasonlít a Máté 5: korai datálása márk evangéliumában szíriai változatára, mint az említett rész görög változatára vagy a Lukács párhuzamára.

Arra a következtetésre jut, hogy " Tamást a legkorábbi forma helyett inkább ez a harmonizáló tendencia alakította ki Szíriában. Ha Tamás evangéliuma lenne a legkorábbi, akkor azt kellene elképzelnünk, hogy az evangélisták mindegyike vagy a mögöttük álló hagyományok példázatot különböző irányokba, majd azt, hogy az átviteli folyamat során a szöveget visszavágták a szíriai evangéliumokban szereplő formára.

Sokkal valószínűbb, hogy a szír származású Thomas függ a kanonikus evangéliumok hagyományától.

  • A római világ; az archeológia, és egy regény XIV.
  • Keresés nők forró zakó
  • Márk, Márk evangéliuma a Márk - az evangélium szerzője A szerző az ev-ban sehol sem nevezi meg önmagát.
  • Négy evangélista - viragzotea.hu
  • Gyönyörű nő találkozása
  • Jacob JordaensA négy evangélista—
  • Muszlim nő keresés

Williams elemezte Perrin állítólagos szíriai jelszavait, és hihetetlennek találta őket. Shedinger írta, hogy mivel Perrin kísérlet, hogy rekonstruálják a régi szír változatát Thomas nélkül létrehozó Thomas támaszkodás DiatessaronPerrin logika szerint kör alakú. A legkorábbi keresztények azt hitték, hogy Jézus hamarosan visszatér, és hitük visszhangzik a legkorábbi keresztény írásokban.

Tamás evangéliuma azt hirdeti, hogy Isten országa már jelen van azok számára, akik értik Jézus titkos üzenetét Emiatt, állítja Ehrman, Tamás evangéliumát valószínűleg egy gnosztikus alkotta valamikor a 2. Wright ezt az datálást azzal indokolja, hogy az 1.

wikipedia társkereső

Wright az Újszövetség és Isten Korai datálása márk evangéliumában című könyvében Tamás evangéliumáról szóló szakaszát így fejezi be : [Thomas] hallgatólagos története egy olyan figurához kapcsolódik, aki titkos, rejtett bölcsességet közvetít a korai datálása márk evangéliumában emberek számára, hogy új igazságot érzékelhessenek és ezáltal megmenekülhessenek. Egyszerűen előfordul, hogy jó történelmi okokból sokkal valószínűbb, hogy a könyv az első századi kereszténység radikális fordítását, sőt felforgatását jelenti a egészen másfajta vallás, mint amely az eredetit képviseli, amelynek a hosszabb evangéliumok torzítások Thomas egy szimbolikus univerzumot és egy világképet tükröz, amelyek gyökeresen eltérnek a korai judaizmus és kereszténységétől.

Burkinabè társkereső általánosan használt Diatessaronamelyet Kr. A lyoni Irenaeus a 2. Bruce Metzger bibliatudós az újszövetségi kánon megalakulásáról írt: Noha a feltörekvő kánon peremterületei generációk óta rendezetlenek maradtak, az Újszövetség nagy részével kapcsolatban nagyfokú egyhangúságot értek el a hívők nagyon sokszínű és szétszórt gyülekezetei között nemcsak az egész földközi-tengeri világban, hanem egy olyan területen is, amely Nagy-Britannia Mezopotámiába.

Ezek között szerepel a szintén Nag Hammadiból származó Versenyző Tamás könyvede a terjedelmes Tamás Cselekedetek biztosítják a mitológiai összefüggéseket. Tamás rövid és viszonylag egyértelmű Apokalipszisének nincs közvetlen kapcsolata a szinoptikus evangéliumokkal, míg a kanonikus Júdás - ha a név Júdás Thomas Didymusra utalhat - minden bizonnyal a korai keresztény konfliktusról tanúskodik.

A mitológiai összefüggéseiből kirajzolódó Tamás csecsemőkori evangéliumát nehéz pontosan összekapcsolni Tamás evangéliumával, de a Tamás Cselekedetei tartalmazzák a Gyöngy himnuszt, amelynek tartalmát a manichei-i irodalomban található Tamás zsoltárai tükrözik. Ezek a zsoltárok, amelyek egyébként a mandai összefüggéseket tárják fel, Tamás evangéliumát átfedő anyagokat is tartalmaznak.

Fontos munka a Q dokumentummal foglalkozó tudósok számáraamelyről azt gondolják, hogy olyan mondások vagy tanítások gyűjteménye, amelyekre részben Máté és Lukács evangéliumai épülnek.

Evangélium

Menard összefoglalót készített a hetvenes évek közepén folyó egyetemi konszenzusról, amely kimondta, hogy az evangélium valószínűleg egy nagyon késői szöveg, amelyet egy gnosztikus szerző írt, így nagyon kevés jelentőséggel bír a kereszténység korai fejlődésének tanulmányozása szempontjából. A gnoszticizmus és Tamás evangéliumának tudományos nézetei azóta árnyaltabbá és sokszínűbbé váltak. Senki ne olvassa el az evangéliumot Tamás szerint. Mert nem egyike a tizenkét apostolnak, hanem egyike Mani három gonosz tanítványának.

Azzal, hogy Tamás evangéliumában megtalálják azokat a mondásokat, amelyek átfedésben vannak a héberekQ, Mark, Matthew, Luke, John és Paul evangéliumával, a tudósok úgy érzik, hogy ezek a mondatok "többszörös igazolást" képviselnek, és ezért valószínűbb, hogy egy történelmi Jézus, mint csak egyedül igazolt mondások.

Aki azt mondja Sionnak: »Királlyá lett a te Istened. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.