Megfelel algériai orvosnő


  • Egyetlen egyedül enni
  • Pest Megyi Hírlap, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Belgiumi Francia Közösség kormánya több éve tapasztalja, hogy feltűnően megnövekedett a felsőoktatási intézményeibe, kiváltképp a pothead know orvosi és paramedicinális képzésre érkező külföldi, döntően francia diákok száma.

Ezért úgy döntött, hogy rendeletben korlátozza a felsőoktatási intézményekbe felvehető külföldi diákok számát, mégpedig az előző évben beiratkozottak 30 százalékára, a bekerülő diákokat pedig sorsolással választják ki.

társkereső fehéroroszország

Nicolas Bressol és társai a rendelet megsemmisítését kérték a belga Alkotmánybíróságtól, a Belgiumi Francia Közösség kormánya azonban azzal érvelt, hogy a belföldi és a külföldi illetőségű diákok közötti megkülönböztetés annak elkerüléséhez szükséges, hogy a felsőoktatás finanszírozására túlzott terheket rójanak.

Az ügy az Európai Bíróság elé került, melynek döntése értelmében főszabály szerint ellentétes az uniós joggal, hogy a külföldi illetőségű diákok számát bizonyos felsőfokú közegészségügyi képzésekre való jelentkezéskor korlátozzák, hiszen ez az állampolgárságon alapuló közvetlen megkülönböztetésnek minősül, amely tilos.

ő keres lányok a facebook- on

A Bíróság szerint a belga felsőoktatási rendszer finanszírozási módszerére tekintettel, az eltérő bánásmódot nem indokolhatja a rendszer finanszírozásának túlzott megterhelésétől való félelem.

A korlátozás csak abban az esetben összeegyeztethető a közösségi szabályozással, ha igazolható a közegészség védelmére irányuló céllal.

élénkség társkereső

Az ítélkezési gyakorlat alapján ugyanis az állampolgárságon alapuló eltérő bánásmód igazolható a minőségi, kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető orvosi ellátás fenntartására irányuló céllal, amennyiben az hozzájárul a magas szintű közegészség-védelem biztosításához.

Ennek tükrében vizsgálni kell, hogy a szóban forgó szabályozás alkalmas-e a legitim cél megvalósításához, nem haladja-e meg a kívánt mértéket, mely vizsgálatot a Bíróság a nemzeti bíróságok hatáskörébe utalja. Malika Tennah-Durez algériai születésű, belga állampolgárságú orvosnő.

Will This Go Faster Than Light?

A direktíva értelmében ugyanis az orvosi diplomára előírt 6 év vagy óra oktatási időt azokra az időkre is figyelembe kell venni, amelyeket harmadik országban szereztek. Ezt a képzést ugyanis az irányelv előírásai szerint sem egészben, sem részben nem egy tagországban kell teljesíteni.

  • Látszó nő korzikán
  • Európai Unió - Az egészségüggyel kapcsolatos jogesetek

Mindenesetre annak a hatóságnak, amely a harmadik országból való diplomát elismerte, a képzés elismerhetőségét megfelelően ellenőriznie kell. Ugyanakkor a másik EU-tagállamban már elismert, harmadik országban kiállított diplomát nem kell automatikusan elismerni abban az esetben, ha más szempontokból komoly kétség merül fel a diploma valódiságával vagy a vonatkozó előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatban.

társkereső tippeket trükköket

Az említett direktíva az orvosok szabad mozgását megfelel algériai orvosnő a diplomák kölcsönös elismerését hivatott megkönnyíteni. Spanyolország a migráns orvosoktól rendszeresen megkövetelte megfelel algériai orvosnő országos versenyeztetési eljárásban való részvételt a szakorvosi képzéshez Medico Interno Residente - MIRbeleértve azokat a migráns orvosokat is, akik más EU-tagországban már részesültek szakorvosi képzésben.

Az ügyben az Európai Bíróság megállapította, hogy Spanyolország valóban megsértette az irányelvből fakadó kötelezettségeit.

gazdag svájci társkereső

Ugyanakkor a Bíróság értelmezése szerint az irányelv lehetőséget ad arra, hogy a fogadó tagország előírjon további képzést a migráns orvos számára, de ez csak olyan területre vonatkozhat, amelyre vonatkozóan a migráns orvos nem rendelkezik képesítéssel.