Megfeleljen a borkönyvnek


Meghatározás A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló Az asztalibor-típusok cukortartalom szerint56 2.

Félszáraz asztali bor Az a bor, amelynek cukortartalma a meghaladja 2. Félédes asztali bor Az a bor, amelynek cukortartalma meghaladja 2. MSZ szabvány, 3. EüM rendelet szerint.

megfeleljen a borkönyvnek

Tájbor 1. Tájbor A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló Forgalombahozatal A tájbor megnevezéséhez az eredetvédelmi fejezetben felsorolt neveket lehet használni.

megfeleljen a borkönyvnek

A tájborok típusai a cukortartalom szerint59 2. Félszáraz tájbor Az a bor, amelynek cukortartalma a meghaladja 2. Félédes tájbor Az a bor, amelynek cukortartalma meghaladja 2. MSZ szabvány 60 4. MSZ szabvány 3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor m. Meghatározások 1. Ennek során figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak az ezeken a területeken termelt borok minőségéhez: vagyis a talaj és az altalaj jellegét, az éghajlatot és a parcella fekvését.

Szőlőfajták A Nemzeti Fajtajegyzék tartalmazza azokat a szőlőfajtákat, amelyek alkalmasak Magyarország területén termelt m.

Megnyílt a 26. Budapesti Könyvfesztivál

A Technológiai Bizottság legjobb helyén komoly találkozás quebec Magyar Borkönyv Technológiai fejezete22 Az egyes termőhelyekre elfogadott fajtalistán nem szereplő szőlőfajtákat el kell távolítani azokból a szőlőültetvényekből vagy parcellákból, amelyeket az adott m. Termesztéstechnológia A hegyközség vagy a hegyközségi tanács a meghatározott termőhely rendtartásában határozza meg a művelésre vonatkozó előírásokat, amelyek az m.

Megfelelő ellenőrzés mellett hegyközség, OBI az megfeleljen a borkönyvnek m.

Félszáraz minőségi bor EU-csatlakozás után érvényes előírás Félédes minőségi bor Az a bor, amelynek cukortartalma meghaladja a 2. Magyar Borkönyv Technológiai fejezete25 minőségi bor készítésére alkalmas termékként szerepel, vagy egy m.

megfeleljen a borkönyvnek

Az OBI a forgalmazás szakaszában visszaminősíthet Magyarországon forgalmazott, magyar származású m. Visszaminősítésről különösen akkor döntenek, ha az OBI megállapította, hogy a bor a raktározás vagy szállítás folyamán olyan változásokat szenvedett, amelyek károsan befolyásolták vagy módosították a kérdéses m.

A visszaminősítést kezdeményezheti az OBI, ha az ellenőrzés során észleli a termék minőségének megváltozását vagy a bort birtokban tartó kereskedő.

Három skálás borászati refraktométer RHBS-32ATC OE

A visszaminősítés tényét fel kell tüntetni a visszaminősített bort birtokban tartó üzem nyilvántartásában. Meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor m.

Késői szüretelésű bor73 Olyan bor, amelyet a borvidék általános szüreti időszaka után szüretelt érett szőlőből állítottak elő, és amelynek mustja legalább 19,0 tömegszázalék cukrot tartalmazott. Válogatott szüretelésű bor74 Olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott az éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásávalegészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek mustja legalább 21,0 tömegszázalék cukrot tartalmazott.

Töppedt szőlőből 2 randi bor Ausbruch 75 Az EU-csatlakozás után MSZ szabvány Magyar Borkönyv Technológiai fejezete26 Az a különleges minőségű bor, amelyet túlérett vagy részben töppedt szőlőbogyók felhasználásával állítottak elő, és amelynek mustja legalább 23,0 megfeleljen a borkönyvnek cukrot tartalmazott.

Száraz m. MSZ szabvány A Technológiai Bizottság javaslata Félszáraz m. Félédes m.

Tartalomjegyzék

Édes m. A Magyar Borkönyv Technológiai Bizottság javaslata a. Az EU-csatlakozás után ill. Gyöngyöző bor 1. Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor 1. Habzóbor 1. Ha a termék cukortartalma lehetővé teszi a fenti típusok közül kettőnek az alkalmazását, akkor a termelő csak az egyik típus használatát választhatja.

A cukortartalom jelölésére kizárólag ezen kifejezések valamelyike használható. A habzóbor érzékszervi jellemzői90 A habzóbor érzékszervi jellemzői 8 — 10 °C hőmérsékleten vizsgálva: - színe: hibátlan, a jelzett fehér, rozé, vörös színnek megfelelő, - tisztasága: tükrös, átlátszó, üledékmentes, - illata: egészséges, tiszta, az elnevezésre jellemző, - íze és zamata: egészséges, tiszta, az elnevezésnek megfelelő, - gyöngyözése: finom, tartós. A habzóborok kémiai jellemzői91 A cukortartalom 2.

Pezsgő 1. Pezsgő A pezsgő olyan termék, amelyet: - friss szőlő, - szőlőmust, - asztali bor készítésére alkalmas bor, - asztali bor, - m. A pezsgőgyártáshoz kapcsolódó fogalmak 1. Tirázs likőr vagy erjesztési likőr: a másodlagos erjedés céljából a küvéhez adott termék94 1. Seprőtelenítés az az erjesztés utáni művelet, amellyel az élesztősejteket és az egyéb megfeleljen a borkönyvnek eltávolítják a pezsgőből.

A seprőtelenítés tartályban végzett pezsgőerjesztés esetén szűréssel, szeparálással történik. A pezsgőkre vonatkozó előírások A Általános követelmények 1. Az expedíciós likőr csak a következő összetevőket tartalmazhatja: 97 - szacharóz répacukor vagy nádcukor- szőlőmust, - részben erjedt szőlőmust, - sűrített szőlőmust, - finomított szőlőmustsűrítmény, - bor, vagy - ezek keveréke, borpárlat esetleges hozzáadásával.

Navigációs menü

Az expedíciós likőr élelmiszer-előállítás céljára felhasználható ízesítő és zamatosító adalékanyagokat is tartalmazhat. A küvé alkotórészeire a jelen rendelet megfeleljen a borkönyvnek engedélyezett mustjavításon kívül a küvé alkoholtartalmának bármiféle növelése tilos. A tirázslikőr és expedíciós likőr hozzáadása nem számít sem mustjavításnak, sem édesítésnek.

A tirázs likőr hozzáadása nem eredményezheti a küvé összes alkoholtartalmának 1,5 térfogatszázaléknál nagyobb mértékű növekedését. Ezt a növekedést a küvé összes alkoholtartalma és a pezsgőnek az expedíciós likőr MSZ és a Technológiai Bizottság javaslata Magyar Borkönyv Technológiai fejezete 34 hozzáadása előtti összes alkoholtartalma közötti különbség számításával kell meghatározni.

Az expedíciós likőr hozzáadását olyan módon kell végezni, hogy a pezsgő tényleges alkoholtartalma ne növekedjen 0,5 térfogatszázaléknál többel. A küvének és alkotórészeinek édesítése tilos. A küvé alkotórészeinek a jelen végrehajtási rendeletben engedélyezett bármiféle savtartalom-növelésén vagy savtompításán kívül a küvét alá lehet vetni savtartalomnövelésnek vagy savtompításnak. A küvé savtartalmának növelése és savtompítása kölcsönösen kizárja egymást. A pezsgőben levő szén-dioxid csak annak a küvének az alkoholos erjedése során keletkezhet, amelyből a pezsgő készül.

Ezt az erjedést — a szőlő, szőlőmust vagy részben erjedt szőlőmust közvetlenül pezsgővé való feldolgozásának kivételével — csak tirázs likőr hozzáadása válthatja ki, és az erjedés csak palackokban vagy zárt tartályokban mehet végbe. A szén-dioxid alkalmazása ellennyomással végzett áttöltés esetén van engedélyezve, azzal a feltétellel, hogy a pezsgőben levő szén-dioxid nyomása ezáltal nem növekszik.

A minőségi pezsgőktől és az m. Magyar Borkönyv Technológiai fejezete 35 1. Az ezen pezsgők előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma legalább 8,5 térfogatszázalék legyen.

Az ezen pezsgők előállítására szánt tirázs likőr csak a következőket tartalmazhatja: - szőlőmust, - részben erjedt szőlőmust, - sűrített szőlőmust, - finomított szőlőmustsűrítmény vagy - szacharóz répacukor vagy nádcukor és - bor.

Többféle kihívásnak megfelelni, nagy szívvel

Ezen pezsgők tényleges alkoholtartalma, beleértve a hozzáadott bármiféle expedíciós likőrben levő alkoholt is, legalább 9,5 térfogatszázalék. A minőségi pezsgők speciális előírásai: 1. A minőségi pezsgők készítésére szánt küvék összes alkoholtartalma legalább 9 térfogatszázalék legyen. A minőségi pezsgők gyártására szánt tirázslikőr csak a következőket tartalmazhatja: - szacharóz répacukor v.

A minőségi pezsgők tényleges alkoholtartalma, beleértve az esetlegesen hozzáadott expedíciós likőrben levő alkoholt is, legalább 10 térfogatszázalék legyen. Magyar Borkönyv Technológiai fejezete 36 4.

A 25 centiliternél kisebb űrtartalmú tárolóedényekben tartott minőségi pezsgők esetében azonban a minimális túlnyomásnak 3 bar-nak kell lennie. A minőségi pezsgők előállítási folyamatának időtartama, beleértve az érlelést abban az üzemben, ahol készítették, a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat kezdetétől számítva legalább - hat hónap legyen, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat zárt tartályokban megy végbe; - kilenc hónap legyen, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat a palackokban megy végbe.

A küvében szén-dioxid-képződését szolgáló erjedési folyamat és a küvé ezt követő seprőn tartása együttesen nem tarthat rövidebb ideig, mint: - 30 nap, ha az erjedés keverőkkel ellátott tartályokban megy végbe. A meghatározott termőhelyről származó minőségi pezsgők m. MSZ szabvány EU-csatlakozásig érvényes előírás Megfeleljen a borkönyvnek Borkönyv Technológiai fejezete 37 - szacharóz répacukor v. A 25 centiliternél kisebb űrtartalmú tárolóedényekben tartott m. A küvében szén-dioxid képződését szolgáló erjedési folyamat és a küvé ezt követő megfeleljen a borkönyvnek tartása együttesen nem tarthat rövidebb ideig, mint: - 30 nap, ha az erjedés keverőkkel ellátott tartályokban megy megfeleljen a borkönyvnek.

Magyar Borkönyv Technológiai fejezete 38 8.

A termőhelyi kataszter kiegészítéséről, módosításáról a hegyközség javaslata alapján, az SZBKI véleményének kikérésével a miniszter határozatban dönt. A kérelem tárgyában a földművelésügyi miniszter a hegyközségi tanács véleményének kikérésével dönt. A döntés során csak jóváhagyó vagy elutasító határozatot lehet hozni.

A termelői pezsgő kifejezés olyan meghatározott termőhelyű minőségi pezsgőkre használható, amelyek megfelelnek a D -ben leírt követelményeknek, részletezve a következő feltételeknek: - a terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé; - a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül; - a terméket degorzsálással választják el a borseprőről; - ugyanabban a szőlész-borász gazdaságban - beleértve a termelői csoportokat is - termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő az mt.

Az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgők és illatos szőlőfajtából készült m. Az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgőket kizárólag olyan szőlőmustból vagy részben erjedt szőlőmustból készített küvé felhasználásával nyerhetik, amelyek a 4. Függelékben szereplő szőlőfajtákból származnak. Az erjedés folyamata a küvé összeállítása előtt megfeleljen a borkönyvnek után, annak érdekében, hogy a küvében szén-dioxid képződjön, csak hűtéssel vagy egyéb fizikai eljárásokkal szabályozható.

Expedíciós likőr hozzáadása tilos. Az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült m. Magyar Borkönyv Technológiai fejezete 40 Ha a termék cukortartalma lehetővé teszi a fenti típusok közül kettőnek az alkalmazását, akkor a termelő csak az egyik típus használatát választhatja. A termék cukortartalmának a jelölésére csak ezek a kifejezések használhatók. A pezsgők érzékszervi jellemzői A pezsgő érzékszervi jellemzői 8 — 10 °C hőmérsékleten vizsgálva: - színe: hibátlan, a jelzett fehér, rozé, vörös színnek megfelelő, - tisztasága: tükrös, átlátszó, üledékmentes, - illata: egészséges, tiszta, az elnevezésre jellemző, - íze megfeleljen a borkönyvnek zamata: egészséges, tiszta, az elnevezésnek megfelelő, - gyöngyözése: finom, tartós.