Megismerni általános iskola.


megismerni általános iskola

A Babérliget Iskola első osztályába történő kiválasztás egy többlépcsős megismerni általános iskola, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek, szülők és az iskola dolgozói kölcsönösen megismerhessék egymást, annak érdekében, hogy megalapozottan dönthessenek ebben a nagyon fontos kérdésben.

Fontos: A Babérliget Iskolába való bekerülés csak az alábbi folyamaton keresztül lehetséges.

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,

Regisztráció A A testvérgyerekek előnyt élveznek az első osztály kialakításánál, de ez nem jelent automatikus felvételt. Szülői tájékoztató: szeptember Ismerkedő foglalkozások 1. Kedd, szerda és csütörtöki napokon és órától szervezünk maximum 10 fős csoportokat.

  • Imre Sándor Általános Iskola
  • Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben
  • Ismerkedés ausztrália

A foglalkozások önköltségesek. A 4 alkalom után visszajelzést küldünk a szülőknek arról, hogy szeretnénk-e tovább folytatni a folyamatot a családdal. Előfordulhat, hogy lesznek olyan jelentkezők, akiknek nem fogjuk javasolni a további ismerkedést, mert úgy ítéljük meg, hogy nem a Babérliget Iskola a társkereső nők bournemouth megfelelő intézmény, vagy felkészültségünk és emberi erőforrásaink alapján nem látjuk biztosítottnak a gyermek igényeinek megfelelő nevelést, oktatást.

megismerni általános iskola

Ismerkedő foglalkozások 2. A gyerekek új csoportokat választanak.

Artériák: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája – 2018. november 6.

Visszajelzést ez után is adunk. Szülői óralátogatás: február A folyamatban továbbra is részt vevő gyermekek szüleit arra kérjük, hogy minél több tanórát látogassanak meg iskolánkban, hisz csak így tudnak hiteles képet kapni a Babérligetben folyó mindennapi munkáról.

Az óralátogatások regisztrációhoz nem kötöttek, de érdemes előre egyeztetni, annak érdekében, hogy tanulóink munkavégzése zavartalanul folyhasson.

megismerni általános iskola

Személyes találkozás a szülőkkel: február A szülőkkel való személyes találkozáskor szeretnénk megismerni a szülők iskolával szembeni elvárásait, elképzeléseiket gyermekük iskolai életével kapcsolatban. Utóbbiak azok, akiket szívesen felvennénk, de csak akkor kezdheti gyermekük nálunk az első osztályt, ha a felvételre ajánlottak mégsem töltenék ki a rendelkezésre álló helyeket.

Bemutatkozunk Iskolánk a kis közösség, a kényelmes környezet, a családi légkör iskolája! Célunk az egyéni képességekhez igazodó oktatás, egyéni érdeklődésnek megfelelő tevékenységrendszer. Iskolánk nyolc évfolyamot, három napközis, és egy tanulószobás csoportot működtet. Nyolc tanterem, tornaterem, nyelvi labor, számítástechnika terem, szertárak állnak rendelkezésre. A tantermek technikai eszközökkel jól ellátottak.

A csoport kialakításánál több szempont mellett igyekszünk figyelemmel lenni a csoportdinamikai szempontokra is. SNI: Iskolánk befogadó intézmény, így lehetőségünk van sajátos nevelési igényű tanulók fogadására a pedagógiai programban meghatározottak szerint.

megismerni általános iskola

Az SNI-s gyermekek szüleit kérjük, regisztrációkor jelezzék a gyermekük státuszát és hozzák be az érvényben lévő szakvéleményt! A gyermek felvételéről külön eljárásban dönt az iskola fejlesztő csapata.

Kérjük, vegyék megismerni általános iskola, hogy a hatékony integráció érdekében osztályonként legfeljebb egy SNI-s gyermeket áll módunkban felvenni.

megismerni általános iskola

A felvételről való döntés meghozatalakor a gyermek alkalmassága mellett nagyon fontos szempont számunkra az egyén és a közösség érdekeinek azonos szintű védelme.