Mentes találkozó poitiers, Sean Penn – Wikipédia


mentes találkozó poitiers

Petőfi Népe, Az alapötlet egyszerű volt: a mntinens országaiból gyerme­keket hívnak meg, akiket kecske­méti iskolák látnak vendégül. A külföldi gyerekek családoknál laknak, majd a következő évben a külföldi csoportok hívják vi- szontlátogatásra kecskeméti ven­déglátóikat. A gyermektalálkozókra érke­ző külföldi csoportoktól csupán annyit kér az egyesület, hozza­nak magukkal nyelvi nehézsé­gek nélkül átadható ajándékot: zenét, táncot - olyan műsort, amelyik megismerteti kultúráju­kat másokkal.

mentes találkozó poitiers

Az eddigi kilenc találkozó so­rán több mint gyermeket láttak vendégül Európa 30 orszá­gának mintegy településé­ről. Az ezredforduló után se lehet más feladata a civilszer­vezetnek, mint megszületésekor volt: a jövendő Európájának gye­rek polgárait segítse abban, hogy előítéletektől mentes, a mássá­got elfogadó, toleráns felnőttek legyenek. A gyermektalálkozónak egy madár lett az emblémája.

mentes találkozó poitiers

A Csiperó nevet kapta, és egyúttal nevét kölcsön is adta a találkozó­nak. A kedves, potrohos madárkát Szabó Csilla álmodta meg, aki az egyesület pályázati felhívására jelentke­zett.

Welcome to Scribd!

Azóta sem lett hűtlen az egyesülethez, a gyermektalálko­zókhoz: ma az Alternative Eng­lish School nyelviskola vezetője­ként segíti mentes találkozó poitiers egyesület pályáza­ti anyagainak fordítását, idegen nyelvű levelezését. Csiperó, a kedves figura, ma már Európa-szerte ismert. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke és felesége, Erzsébet asszony.

A rendezvény védnökei: dr. Zászlódíszbe öltözik a Nagytemplom a gyermektalálkozó idejére.

mentes találkozó poitiers