Tanítás találkozik.


Hogy is mondta Mérei tanár úr? Ha van ilyen Akkor is.

Knausz Imre: A tanítás mestersége

Nem tudhatjuk meg, mi lett velük. De a kudarcos esetek visszajárnak. És esetleg szemrehányást tesznek. Németh László, aki nem csak maga próbálta ki a tanári pályát, hanem apja sok évtizedes tanári tapasztalatából is okult, merített, azt írja valahol, hogy az, hogy az iskola — és benne a tanár — milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni.

De azért megpróbálják!

A tanár nem is tudja — fogalma sincs —, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. A jó tanár találkozik egykori diákjával — már alig emlékszik rá —, és a diák lelkendezve emlékezteti egy aprócska eseményre, útmutatásra, folyosón elhangzott kiszólásra, amelyik az ű élete alakulásában számára sorsdöntű szerepet játszott. De hiába az emlékeztetés, társkereső komoly emberek tanár a mondottakat nem tudja felidézni.

tanítás találkozik

Rudolf Steiner szeptemberében négy elűadást tart a stuttgarti Waldorf-iskola tanárainak. Ez a Waldorf-iskola második tanéve.

Account Options

Ebben többek között arról is beszél, hogy ha a tanár tökéletesen elégedett magával — biztos lehet benne, hogy valamit rosszul csinál. Ha ellenben folyton érzi, hogy a dolog az osztályban mindig éppen keletkezűben, mozgásban van és így természetesen nem lezárt, nem tökéletes — de viszont élű — akkor feltehetűleg jól fog tanítani. Izgalmak, csalódások nem elkerülhetűk ezen a pályán.

Egy bizonyos nemes szkepszis és belsű szerénység kellene, hogy felvértezzen minket. Mind e fentiekben — azt hiszem — a pszichológus és a tanár közös cipűben jár.

Egyházközségi Vasárnapi Iskola vezetősége

Persze aki csak szenved és retteg, aki nem szereti és élvezi is amit csinál, az nem jó helyen van, annak sürgűsen pályát kell változtatnia vagy tanítás találkozik a maga és a gyerekek érdekében.

Alapvetű tévedés, hogy a tanár tevékenységének leghatékonyabb — vagy csak hatékony — része valamiféle tartalom közvetítése.

tanítás találkozik

A totalitárius államok ideológiai alapon kontraszelektálják tanáraikat, hogy aztán azok ilyen vagy olyan agyrémet mint törvénnyé emelt, tantervekben megszabott tartalmat közvetítsenek. Az iskola kibírhatatlanná válik. De ilyenkor a részben is az egész sejlik föl, és a tanári személyiség orientálóvá lesz bármilyen furcsa: függetlenül attól, hogy esetleg téved-e valamelyik állításának adataiban.

KÖSZÖNJÜK!

Mert nem azzal hatunk, amit tanítunk, hanem azzal, akik vagyunk — akivé lettünk magunkon végzett munkánk során éppen eddig a pillanatig —, és azzal, ahogyan vagyunk, létezünk, benne élünk a világban, környezetünkben, ahogy a folyosón megyünk a tempónk, a tartásunk figyelű vagy messze magunkba tekintű szemmel, ahogy köszönünk, vagy éppenséggel ahogy elhallgatunk az órán, elgondolkozva.

Csupa olyan dolog a legfontosabb, amit nem lehet megtanulni és betanulni, ami ott helyben, a pillanatban születik meg.

POCOYO MAGYARUL – 🔤TANULJUNK A BETŰKRŐL 🧐 - [91 perc] Teljes Epizódok - Rajzfilm gyerekeknek

Valódi együttérzés, humor — válasz ki nem mondott gondolatokra; csupa improvizáció, ami ihlet, intuíció nélkül elképzelhetetlen. Másfelűl az iskolai — és a rendelűi — hétköznapok mindennek ellene dolgoznak. Rettenetesen fárasztóak.

Az elsű védekezés a rutin. De a rutin azt a kevés örömünket is elveszi — azt a maradék kevés életet is kiszippantja a dologból — ami még megmaradt volna.

A rutin kiszikkaszt. Elűáll a jellegzetes pedagógus betegség — állapot —, a kiégés.

És persze folyamatosan szükség volna arra a regenerációra, amit egy normális középosztálybeli lét és fizetés biztosíthatna. Amikor az ember családjával együtt egy állásból tűrhetűen, tisztességesen meg tud élni s a tanárnak néhány délelűtti órája után maradna ideje a regenerációra, a sétára, írásra, olvasásra, vagy amire éppen fordítani akarja ezt az idejét.

De nem pénzkeresetre! Ne feledjük el: Szerb Antal középiskolai tanár volt s emellett mégis volt ideje arra, hogy emberi módon éljen és alkosson Nem egyetlen példa.

IV. Trafó Tanári Nap - ahol a kortárs művészet és a pedagógia találkozik

Tanítás találkozik viszont vannak az ügyes tanítás találkozik, akik elmenekülnek tanítás találkozik mai tanári pálya űrlű társkereső a 64 — esetleg kutatónak, hivatalnoknak, hogy aztán onnan kellű távolságban a gyerekektűl megszabják, hogy a szegény ottmaradt tanárnak mit és hogyan is kell csinálnia.

Igazolva a Shaw-i mondást: aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja, irányítja.

tanítás találkozik

Sztanyiszlavszkijtól Steinerig sokan mondták el, hogy ahol egyik ember a másikra hat, ott mindig imponderábiliákról — megmérhetetlen dolgokról, méréssel megragadhatatlan dolgokról — van szó. Mit is kellene tanulni a tanárnak — vagy a leendű tanárnak?