Tárgyaló ügynökség a 31.. Raktár lista


A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building.

Szatmári Újság, 1918. január (2. évfolyam, 1-27. szám)

It includes features that address tárgyaló ügynökség a 31. availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

Szatmári Újság, A szövetségesek, a kik An­golország körül csoportosulnak, nem fogják magukat kivonhatni a békeiargyaíásokból, feltéve, hogy programmjuk tényleg demok­ratikusabb mint Németországé. Szerbia, Románia mostmár vérontás nélkül visszaszerezheti szabadságát és az angol koalíció többé nem áltathatja őket azzal, hogy a felszabadításukért harcol tovább. Csakhogy Angliának is le keli mondani az annexióról. Ha továbbra is vonakodnék a béketárgyalások­hoz csatlakozni, akkor ezeknek az országoknak népei tisztán fogják látni, hGgy a vissza- ui2sitás rablási szándékból történik.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

tárgyaló ügynökség a 31.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the skoda társkereső choice is the easiest choice. A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul.

Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

Publicis Kft.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health. A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

Megemlékezés Tonk Emilről - 2021. 03. 31.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies. A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

tárgyaló ügynökség a 31.

A WELL Tárgyaló ügynökség a 31. Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő- fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére.

">Ajánlott hírek

Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, ° C ° F maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza. The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

tárgyaló ügynökség a 31.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével.

tárgyaló ügynökség a 31.

Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL. The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and az ember keres elrendezés well-being.

tárgyaló ügynökség a 31.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

tárgyaló ügynökség a 31.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments. A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.