Társkereső berching


Kislemez berching. Datum quarto die diói inquisicionis evoeacionis et insinuacionis predictoruin, anno kislemez berching supradicto.

társkereső berching

Kívül: Domino palatino, pro Nicolao de Berchyn et Gregorio Petrotha de Dedynareka contra religiosum fratrem Georgium abbatem de Gotho et alios intranominatos, ad octavas festi beati Jacobi apostoli modo intraseripto, inquisitoria evocatoria et insinuatoria. Most már értékesítsük ezen oklevelet a Bercsényi-család történetéhez.

társkereső berching

Mindenekelőtt megtanuljuk belőle, társkereső berching —70 táján, az országnak Dráva-Száva kislemez berching, akkor még tősgyökeres ma­gyar nemesség lakta és bírta vármegyéi egyikében, Pozsegá­­ban élt és virágzott Bercsényi Miklós, jómódú birtokos nemes űr. Azért mondjuk: jómódéi, mert okmányunk tanúsága szerint, a nádorispán előtt, György gothói apát és a b. Izdenczy család őse, Miklós fia Izdenczy István Stephanus filius condam Ni­colai de Zdenczvalamint Bercsényi Bélay Jakab ellen, tár­sával Dedynarekai Petrotha Gergelylyel fölperesként törvényes keresetet indított ezen Bercsényi Miklós nemcsak családi törzs­helyén Bercsényen bír vala jószágot: hanem Vydosewa-Wer­­chowina nevű község is az övé volt, jobbágy telkei vei; melyet.

társkereső berching